Y Corfflu Cydsefyll Ewropeaidd – Cyllid

Y Corfflu Cydsefyll Ewropeaidd – Cyllid

Gall y Corfflu Cydsefyll Ewropeaidd gynnig cyllid i gynnwys pobl ifanc rhwng 18 a 30 oed fel gwirfoddolwyr mewn gweithgareddau sy’n mynd i’r afael â phroblemau cymdeithasol pwysig. Y dyddiad cau ar gyfer y rownd nesaf o Brosiectau Gwirfoddoli, Hyfforddeiaethau a Swyddi a Phrosiectau Cydsefyll yw 1 Hydref 2020.

Os hoffech chi gymryd rhan mewn prosiectau Gwirfoddoli neu Hyfforddeiaethau bydd angen Label Ansawdd arnoch, y gallwch wneud cais amdani tan 30 Awst 2020, er mwyn sicrhau eich ardystiad mewn pryd i wneud cais am gyllid erbyn 1 Hydref 2020. Mae Prosiectau Cydsefyll yn darparu cyfleoedd i bobl ifanc sefydlu a chynnal prosiect eu hunain a  gweithredu’n gymdeithasol ble bynnag maent yn byw yn y DU. Gall pobl ifanc gael cymorth gan fudiad gyda’u cais a’u gwaith rheoli prosiect. Nid oes angen Label Ansawdd ar gyfer y math hwn o brosiect.

Ewch i wefan y DU y Corfflu Cydsefyll Ewropeaidd am fwy o wybodaeth ac adnoddau.

Share