Cymorth i’ch Cymuned Ymgysylltu’n Ddigidol!

Cymorth i’ch Cymuned Ymgysylltu’n Ddigidol!

Mae yna ddigon o amser o hyd i gael eich dwylo ar offer digidol arloesol ar gyfer eich cymuned. Os nad ydych eisoes wedi clywed, rydyn ni’n hyrwyddo’r defnydd o offer digidol ar draws Sir Gâr.

Read Article →
Newyddion Cynhalwyr Sir Gâr Gaeaf 2012

Newyddion Cynhalwyr Sir Gâr Gaeaf 2012

Os hoffech dderbyn copi caled o’r cylchlythyr a’ch bod yn fodlon i’ch enw chi i gael ei ychwanegu at ein rhestr bostio gyfrinachol, yna ffoniwch y Gwasanaeth Cynhalwyr ar 0300 0200 002 neu e-bostiwch carers@cavs.org.uk

Read Article →
Hyfforddiant ‘Sefydlu Gardd Gymunedol’ Ebrill-Mai 2012

Hyfforddiant ‘Sefydlu Gardd Gymunedol’ Ebrill-Mai 2012

Mae hwn yn gwrs 4 diwrnod newydd a fydd yn cael ei dreialu gan FCFCG yn y gwanwyn. Mae wedi’i anelu at grwpiau sydd yng nghamau cynnar y broses o sefydlu prosiect gardd gymunedol. Fodd bynnag, byddai cynnwys pob diwrnod yn fuddiol i unrhyw un sy’n gysylltiedig â sefydlu neu reoli gofod tyfu cymunedol. Gellir archebu pob diwrnod ar wahân. Bydd y sawl a fydd yn mynychu pob un o’r 4 diwrnod yn cael tystysgrif FCFCG.

Read Article →
Hyfforddiant cyfryngu am ddim gan Turn2us 17/05/12

Hyfforddiant cyfryngu am ddim gan Turn2us 17/05/12

Mae Turn2us yn helpu unrhyw un sydd mewn angen ariannol i gael yr arian sydd ar gael iddynt drwy fudd-daliadau, grantiau elusengar a chymorth ariannol arall, wrth ddefnyddio eu gwefan ar www.turn2us.org.uk neu eu llinell gymorth sy’n rhad ac am ddim.

Read Article →
Ymgynghoriad: Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi newidiadau radical i’n gwasanaethau cymdeithasol 01/06/12

Ymgynghoriad: Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi newidiadau radical i’n gwasanaethau cymdeithasol 01/06/12

(English) New proposals to reform social services, including giving people more control over the care they receive and increased rights to assessments of their needs, have been announced by the Welsh Government.

Read Article →
Sarah Lawrence, Director of Deaf Friendly Business Solutions, uses sign language to communicate with Carmarthenshire County Council workers Beryl Jones and Michael Thomas. Pic Jeff Connell

New Sign Language web service

Working with Welsh company Deaf Friendly Business Solutions, the council has just started making the first in a series of videos that will be uploaded to a dedicated British Sign Language area on its website.

Read Article →
Consultation: Review of Charities Act 2006 06/04/12

Consultation: Review of Charities Act 2006 06/04/12

Lord Hodgson has been appointed by the Minister for the Cabinet Office to undertake the statutory review of the Charities Act 2006 and consider whether…

Read Article →
Llais Myrddin Gaeaf 2011

Llais Myrddin Gaeaf 2011

Newyddion a Gwybodaeth ar gyfer Sector Gwirfoddol Sir Gâr. A gyhoeddwyd gan CAVS.

Read Article →
Gwobrau Gwirfoddolwr y Flwyddyn Cymru WCVA 2012 13/04/12

Gwobrau Gwirfoddolwr y Flwyddyn Cymru WCVA 2012 13/04/12

(English) WCVA’s Wales Volunteer of the Year award scheme is back for 2012, and it’s your chance to give these outstanding volunteers their moment in the spotlight. So if you know an inspirational individual or group that has made a real difference, nominate today.

Read Article →
Ymaelodwch gyda CAVS Nawr!

Ymaelodwch gyda CAVS Nawr!

Mae aelodaeth CAVS yn agored i bob grŵp gwirfoddol a chymunedol sy’n gweithio, neu’n darparu gwasanaethau, yn Sir Gâr.

Read Article →