Consultation: Charity Gift Aid Small Donations Scheme 25/05/12

Consultation: Charity Gift Aid Small Donations Scheme 25/05/12

(English) Wales Council for Voluntary Action (WCVA) is contributing a response to this consultation.

Read Article →
Cynulliad Cenedlaethol Cymru – Menywod mewn Bywyd Cyhoeddus 18/05/12

Cynulliad Cenedlaethol Cymru – Menywod mewn Bywyd Cyhoeddus 18/05/12

Fel Llywydd benywaidd cyntaf y Cynulliad Cenedlaethol, rwyf wedi ymrwymo i sicrhau y caiff pawb yng Nghymru ddweud ei ddweud am y modd y rheolir ein gwlad. Yn benodol, rwyf am i lais menywod Cymru gael ei glywed a’u barn gael ei gwerthfawrogi.

Read Article →
Tirwedd Newydd: Y Gymraeg a’r 3ydd Sector 04/05/12

Tirwedd Newydd: Y Gymraeg a’r 3ydd Sector 04/05/12

Ymunwch ag Estyn Llaw ar gyfer seminar a fydd yn trafod y datblygiadau diweddaraf yn y maes iaith o safbwynt cyrff 3ydd sector.

Read Article →
Llogi Teclyn Profi Cyfarpar Cludadwy

Llogi Teclyn Profi Cyfarpar Cludadwy

(English) CAVS are hiring out PAT testing equipment to community venues, halls and groups throughout Carmarthenshire.

Read Article →
Cyflwyniad i Rolau a Chyfrifoldebau Ymddiriedolwyr 15/05/12

Cyflwyniad i Rolau a Chyfrifoldebau Ymddiriedolwyr 15/05/12

Mae’r cwrs hwn yn addas ar gyfer unrhyw un sy’n meddwl am, neu sy’n newydd iawn i rôl ymddiriedolydd neu ar gyfer unrhyw un sy’n awyddus i loywi eu medrau ac i gael cymhwyster cydnabyddedig.

Read Article →
Polisi Gwefan Cwci CAVS

Polisi Gwefan Cwci CAVS

Read about CAVS Website Cookie policy, and how you can change the settings on your internet browser (Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari) to manage cookies on your computer.

Read Article →
Cynllun Grant Sector Gwirfoddol Her Iechyd Cymru 31/07/12

Cynllun Grant Sector Gwirfoddol Her Iechyd Cymru 31/07/12

Bydd cam cyntaf y broses geisiadau yn agor ar 02/04/2012 ar gyfer cylch newydd o brosiectau dwy flynedd (2013-2014 hyd at 2014-2015), gan gychwyn ar 01/04/2013.

Read Article →
Digwyddiad ar gyfer cael meddwl a chorff egniol 09/05/12

Digwyddiad ar gyfer cael meddwl a chorff egniol 09/05/12

Mae’r digwyddiad Meddwl Egnïol, Corff Egnïol ar gyfer pob un a hoffai wybod mwy am weithgareddau hamdden a chwaraeon, gwirfoddoli a chyfleoedd dysgu pellach. Y nod yw annog pobl i fod yn egnïol a chymryd rhan yn eu cymuned.

Read Article →
West Wales Spirituality & Mental Health Group 17/05/12

West Wales Spirituality & Mental Health Group 17/05/12

(English) Our aim is to establish a service user group to explore ways in which spirituality and religion aids recovery from mental health problems with an emphasis on the positive effects of belief rather than the content of that belief.

Read Article →
Search for Green Champions 18/05/2012

Search for Green Champions 18/05/2012

THE search is under way for Carmarthenshire’s sustainability champions as nominations open for an inaugural award.

Read Article →