Ymwybyddiaeth o hunan-niweidio -Hyfforddiant

Ymwybyddiaeth o hunan-niweidio -Hyfforddiant

Y Cwrs: Ymwybyddiaeth o hunan-niweidio Lleoliad / Dyddiad(au):  Caerfyrddin – 22 Ionawr 2020,  Llanelli – 17 Gorffennaf 2019 Amser: 0930 – 1230 Hyd Y Cwrs: Hanner…

Read Article →
(English) Independent Mental Health Advocate (IMHA) – Ceredigion

(English) Independent Mental Health Advocate (IMHA) – Ceredigion

Sorry this item is only available in English

Read Article →
Hafan Cymru: Cydlynydd Gwasanaeth Cwnsela Prosiect Seren

Hafan Cymru: Cydlynydd Gwasanaeth Cwnsela Prosiect Seren

Fel cydlynydd Gwasanaeth Prosiect Cwnsela Seren byddwch yn cydgysylltu rhedeg gwasanaethau cwnsela gwirfyddolwyr y Seren ac yn rhoi cymorth gweinyddol i’r cwnselwyr gwirfoddol pan fo…

Read Article →
(English) GRANTS FOR WOMEN’S ORGANISATIONS FOR CAMPAIGNING AND ADVOCACY WORK

(English) GRANTS FOR WOMEN’S ORGANISATIONS FOR CAMPAIGNING AND ADVOCACY WORK

Sorry this item is only available in English

Read Article →
Cynorthwyydd Polisi ac Ymchwil -Caerdydd

Cynorthwyydd Polisi ac Ymchwil -Caerdydd

Shelter Cymru yw’r elusen pobl a chartrefi yng Nghymru. Rydym yn gweithio dros bobl ag angen o ran tai trwy ddarparu cyngor annibynnol, arbenigol a…

Read Article →
Hafan Cymru: Gweithiwr Cymorth – Sir Benfro

Hafan Cymru: Gweithiwr Cymorth – Sir Benfro

Mae hwn yn gyfle i ymuno â thîm deinamig a chreadigol. Cymdeithas Tai elusennol yw Hafan Cymru sy’n cynnig tai â chymorth i menywod, dynion,…

Read Article →
Tai Teulu: Swyddi Gwag

Tai Teulu: Swyddi Gwag

Sorry this item is only available in English

Read Article →
Cydlynydd ‘Help i Symud’

Cydlynydd ‘Help i Symud’

Asiantaeth Gwella Cartrefi yw Gofal a Thrwsio Sir Gaerfyrddin. Mae ei gwasanaeth traddodiadol yn helpu pobl hŷn y sir i gynnal ac addasu eu cartrefi….

Read Article →
(English) Caer Las – Support Workers

(English) Caer Las – Support Workers

Sorry this item is only available in English

Read Article →
 Y cynrychiolydd personau perthnasol cyflogedig (PRPR)

 Y cynrychiolydd personau perthnasol cyflogedig (PRPR)

Contract cyfnod penodol o 12 mis  30 awr yr wythnos  Cyflog cychwynnol £21,229.00 (pro rata) Rhaid i ymgeiswyr gael cefndir mewn eiriolaeth, dealltwriaeth dda o…

Read Article →