Coronafeirws – Gyda phwy y dylid cysylltu

Coronafeirws – Gyda phwy y dylid cysylltu

Oes angen gwirfoddolwyr arnoch chi? Os ydych chi’n grŵp cymunedol neu’n sefydliad sydd angen gwirfoddolwyr, ychwanegwch eich gofynion ar gwefan Gwirfoddoli Cymru carmarthen.volunteering-wales.net Am unrhyw help…

Read Article →
Cronfa Gwydnwch Coronafeirws

Cronfa Gwydnwch Coronafeirws

Mae Sefydliad Cymunedol Cymru wedi lansio’r Gronfa Gwydnwch Coronafeirws Cymru i gefnogi elusennau, grwpiau cymunedol a sefydliadau di-elw sydd yn darparu gweithgareddau i grwpiau bregus yn Gymru. Bydd y gronfa yn cefnogi sefydliadau sydd yn addasu y ffordd maent yn gweithio i ymateb i’r angen sydd ar ei cymunedau. Gallwch wneud cyfraniad i’r gronfa yma. Gallwch roid cais i’r gronfa yma. 

Read Article →
Cymunedau Digidol Cymru -adnoddau ar-lein

Cymunedau Digidol Cymru -adnoddau ar-lein

‘Eich siop un stop ar gyfer adnoddau ar-lein yn ystod COVID-19’ Bydd technoleg ddigidol yn hollbwysig dros y misoedd nesaf er mwyn helpu pobl i…

Read Article →
Anabledd Dysgu Cymru – Coronafeirws: adnoddau i bobl gydag anabledd dysgu

Anabledd Dysgu Cymru – Coronafeirws: adnoddau i bobl gydag anabledd dysgu

Learning Disability Wales have gathered together the latest useful resources about Coronavirus (COVID-19), including some good easy read guides, for people with a learning disability…

Read Article →
Sefydliadau aelodau’r BGC

Sefydliadau aelodau’r BGC

Tudalennau gwefan sefydliadau aelodau’r BGC: Cyngor Sir Gâr  Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda Gwasanaeth Tan ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru Cyfoeth Naturiol Cymru Comisiynydd…

Read Article →
Bydd Age Cymru yn cynnig gwasanaeth ‘sgwrs sut hwyl’ dros y ffôn ar gyfer pobl sydd dros 70 oed

Bydd Age Cymru yn cynnig gwasanaeth ‘sgwrs sut hwyl’ dros y ffôn ar gyfer pobl sydd dros 70 oed

Bydd Age Cymru yn cynnig gwasanaeth sgwrs sut hwyl dros y ffôn ar gyfer pobl sydd dros 70 oed yng Nghymru ac yn byw ar…

Read Article →
Cymorth Cymunedol CFfI yn ystod COVID-19

Cymorth Cymunedol CFfI yn ystod COVID-19

Mae Clybiau Ffermwyr Ifanc ar draws Cymru wedi mynd ati  i gynnig gefnogaeth i’w cymunedau lleol yn ystod yr amser ansicr hwn…

Read Article →
Amgueddfa Wlân Cymru

Amgueddfa Wlân Cymru

Mae ein hamgueddfeydd ar gau yn dilyn canllawiau’r Llywodraeth ynglyn a Choronafeirws. Fel man cyhoeddus, byddwn yn parhau ar gau hyd nes bydd y cyngor yn…

Read Article →
Barod – Drug and Alcohol Service COVID-19 response

Barod – Drug and Alcohol Service COVID-19 response

Single Point of Contact Poster Needle Exchange Services Poster  Dyfed Adults Service – DDAS (Dyfed Drug and Alcohol Service) and Cyfle Cymru continue to provide…

Read Article →
Meals on Wheels -Glanamman, Garnant, Upper Amman Valley

Meals on Wheels -Glanamman, Garnant, Upper Amman Valley

Areas covering: Glanamman, Garnant, Upper Amman Valley Meals on Wheels service is resuming at the end of next week. A 2 course meal will be…

Read Article →