Aberglasney trwy’r tymhorau

Aberglasney trwy’r tymhorau

A blog sharing the displays on show at Aberglasney. ‘As the gardens are closed we thought we would share some of the wonderful spring displays…

Read Article →
Llinell Gymorth Cam-drin Domestig

Llinell Gymorth Cam-drin Domestig

Mae Llinell Gymorth Byw Heb Ofn yn darparu cymorth i ddioddefwyr a goroeswyr, beth bynnag eu rhyw; darparwyr gwasanaethau ac eraill sy’n pryderu: https://llyw.cymru/byw-heb-ofn Ffôn:…

Read Article →
Llesiant yn ystod COVID 19

Llesiant yn ystod COVID 19

Iechyd Cynnal Lles yng nghanol Coronavirus Life Seeker- Papur newydd byw positif Iechyd Cyhoeddus Cymru Aros yn iach gartref Creadigrwydd Arddangosfa Gobaith yr Amgueddfa Wlân Cymru People Speak…

Read Article →
Life Seeker- Positive living newspaper releases bumper issue

Life Seeker- Positive living newspaper releases bumper issue

A social enterprise dedicated to inspiring the community to nurture their physical and mental health through positive sustainable living is bringing happiness and hope to…

Read Article →
Cadwch mewn cysylltiad ag aelodau’r teulu yn yr ysbyty

Cadwch mewn cysylltiad ag aelodau’r teulu yn yr ysbyty

Cadw mewn cysylltiad – cefnogaeth ar gael i gleifion a’u teuluoedd a’u ffrindiau Rydym yn gwybod ei bod yn bwysig ichi gadw mewn cysylltiad â…

Read Article →
Advice for Young People on Healthy Relationships, from Welsh Women’s Aid

Advice for Young People on Healthy Relationships, from Welsh Women’s Aid

During this time of self-isolation, young people’s relationships, as with most people, will be changing. Welsh Women’s Aid have developed a series of posters on…

Read Article →
Arolwg o’r strategaeth eiriolaeth

Arolwg o’r strategaeth eiriolaeth

Mae Prosiect datblygu eiriolaeth Rhanbarthol Gorllewin Cymru ar hyn o bryd yn gweithio gyda’r tri awdurdod lleol, y Bwrdd Iechyd, rhanddeiliaid eraill a’r rhwydwaith darparwyr…

Read Article →
Banks launch dedicated over 70’s helplines.

Banks launch dedicated over 70’s helplines.

Several of the major high street banks have contacted Age UK to share the measures they have put in place to support their older customers…

Read Article →
Cymunedau Digidol Cymru: Gweminarau a sesiynau galw fewn digidol

Cymunedau Digidol Cymru: Gweminarau a sesiynau galw fewn digidol

Sesiwn galw fewn digidol Ymunwch gyda ni bob dydd Iau ar gyfer sesiynau galw fewn sy’n rhad ac am ddim gan Cymunedau Digidol Cymru. Yr…

Read Article →
Cymorth ar-lein ar gael i fusnesau yng Nghymru sy’n cael eu heffeithio gan COVID-19

Cymorth ar-lein ar gael i fusnesau yng Nghymru sy’n cael eu heffeithio gan COVID-19

Rydym wedi lansio cyfres newydd o weminarau yn darparu cyngor i fusnesau bach a chanolig ledled y wlad sy’n cael eu heffeithio gan COVID-19. Mae’r…

Read Article →