CFFI Sir Gâr

CFFI Sir Gâr

CFFI Sir Gâr Rydym yn fudiad ieuenctid sy’n darparu cyfleoedd i 700 o aelodau rhwng 10 a 26 oed sy’n byw yn Sir Gâr. Mae…

Read Article →
Cronfa Ymateb Cymunedol COVID- 19 Sir Gâr

Cronfa Ymateb Cymunedol COVID- 19 Sir Gâr

MAE’R CRONFA HON WEDI CAU Mae cronfa grant newydd wedi’i lansio i helpu sefydliadau cymunedol ar draws Sir Gaerfyrddin mewn ymateb i bandemig COVID19. Mae…

Read Article →
Anghenion a phryderon – Holidadur Trydydd Sector

Anghenion a phryderon – Holidadur Trydydd Sector

Mae Cyngor Sir Gaerfyrddin, Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Gâr a Chanolfan Cydweithredol Cymru yn ymwybodol iawn o effaith pandemig COVID-19 ar y trydydd sector ar…

Read Article →
COVID 19 – Gwybodaeth am gyllid

COVID 19 – Gwybodaeth am gyllid

Mae cyllid newydd ar gael i roi cymorth i amrywiaeth eang o sefydliadau y mae’r Coronafeirws wedi effeithio arnynt. Mae amrywiol grantiau wedi cael eu…

Read Article →
Te Prynhawn CVON

Te Prynhawn CVON

Zoom 04/06/20 2pm-3pm Mae Rhwydwaith Trefnwyr Gwirfoddolwyr Sir Gâr (CVON) yn grŵp o bobl sy’n gweithio gyda gwirfoddolwyr yn y sector gwirfoddol a statudol ledled…

Read Article →
Grant cymorth busnes i elusennau bach

Grant cymorth busnes i elusennau bach

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd miloedd o elusennau bach yn y sector manwerthu, hamdden a lletygarwch yn cael grant cymorth busnes gwerth £10,000…

Read Article →
Diolch Rhanbarthol i Wirfoddolwyr

Diolch Rhanbarthol i Wirfoddolwyr

Sharron Lusher, Uchel Siryf Dyfed wedi recordio’r neges hon o ddiolch i Wirfoddolwyr yn #SirGar #SirBenfro #Ceredigion i nodi ddechrau #WythnosGwirfoddoli

Read Article →
WCVA Pecyn Ymgyrchu Wythnos Gwirfoddolwyr

WCVA Pecyn Ymgyrchu Wythnos Gwirfoddolwyr

WCVA: Cyn hir bydd hi’n Amser Dweud Diolch! Diolch i’r miloedd o wirfoddolwyr sydd wedi rhoi o’u hamser dros y deuddeg mis diwethaf i helpu…

Read Article →
Help for Heroes’ Canllaw Ymarferol Ar Hunanofal

Help for Heroes’ Canllaw Ymarferol Ar Hunanofal

Armed Forces charity Help for Heroes has made its mental health and well-being resource, the Field Guide to Self-Care, available to freely access in Welsh,…

Read Article →
Gwirfoddoli yn ystod COVID 19

Gwirfoddoli yn ystod COVID 19

Gwirfoddoli Hoffai CAVS ddiolch i bobl anhygoel y Sir am ymateb i’n galwad i weithredu. Diolch! Wythnos Gwirfoddolwyr 2020  (1-7 Mehefin) Newyddion Da Ydych chi…

Read Article →