Cais Cyfalaf Trais Yn Erbyn Menywod, Cam-Drin Domestig A Thrais Rhywiol 2020-21 – Ar Agor

Cais Cyfalaf Trais Yn Erbyn Menywod, Cam-Drin Domestig A Thrais Rhywiol 2020-21 – Ar Agor

Cais Cyfalaf Trais Yn Erbyn Menywod, Cam-Drin Domestig A Thrais Rhywiol 2020-21 – Ar Agor Mae Grant Cyfalaf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a…

Read Article →
Canolfannau Cymunedol yn ailagor

Canolfannau Cymunedol yn ailagor

Ar ddiwedd y cyfnod atal byr, cyflwynwyd set newydd o reolau cenedlaethol, sy’n ymdrin â sut y gall pobl gwrdd a sut y bydd y…

Read Article →
SINGALONG sessions from the Goldies Charity

SINGALONG sessions from the Goldies Charity

Before Coronavirus, thousands of older isolated people looked forward to their regular daytime SINGALONG sessions from the Goldies (Golden-Oldies) Charity. The FUN memory-evoking sessions using…

Read Article →
Cysylltu Sir Gâr

Cysylltu Sir Gâr

Mae’r llwyfan hwn ar gyfer cymunedau i gysylltu a chefnogi ei gilydd, gan gadw hwyliau pawb yn dda trwy’r amser heriol hwn Crëwyd Cysylltu Sir…

Read Article →
Gweithdai Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol

Gweithdai Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol

Mae Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol a CAVS yn cynnal gweithdai anffurfiol ar gyllid. Hoffem eich gwahodd i archebu’ch lle ar gyfer y sesiwn. Mae’r…

Read Article →
Chwarae Teg – Cydlynydd Prosiect

Chwarae Teg – Cydlynydd Prosiect

Cyflog: £25,000 (pro rata) y flwyddyn Lleoliad: naill ai Caerdydd neu Goedwig Oriau gwaith: rhan amser (21 awr yr wythnos) Dyddiad cau: 12pm Dydd Mercher…

Read Article →
Power Up! Cyngor ar Ynni

Power Up! Cyngor ar Ynni

Mae Power Up! yn bartneriaeth rhwng Western Power Distribution, eich rhwydwaith trydan a’r Ymddiriedolaeth Arbed Ynni. Ein prif nod yw helpui rhai a all fod…

Read Article →
DDAS Active Treatment Worker-Carmarthenshire

DDAS Active Treatment Worker-Carmarthenshire

Location:      Llanelli, covering Carmarthenshire and occasional travel to Ceredigion and Pembrokeshire will be expected. Type:             Full time Hours:          37 hours per week. Evening and weekend…

Read Article →
#LockdownLoyalty – Cydnabyddiaeth Gymunedol

#LockdownLoyalty – Cydnabyddiaeth Gymunedol

Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Gâr Cydnabyddiaeth Gymunedol Mae’r ymgyrch hon ar gau ar gyfer enwebiadau newydd – diolch i bawb a gymerodd ran. Mae CAVS…

Read Article →

(Untitled)

Ym mis Ebrill, ffarweliodd CAVS ag aelod o staff a roddodd gyfnod hir o wasanaeth i’r gymdeithas. Dechreuodd Sian Johnson, un o’n Gweinyddwyr Cymorth, weithio…

Read Article →