Age Cymru Dyfed -Cyfeillio’n Cysylltu Bywydau

Age Cymru Dyfed -Cyfeillio’n Cysylltu Bywydau

Cyfeillio’n Cysylltu Bywydau / Creu Cymuned Gyfeillio A hoffech chi fod yn rhan o brosiect newydd, arloesol lle rydych chi, fel person hŷn, yn cael…

Read Article →
Peilot Gwrthsefyll Newid Hinsawdd Castellnewydd Emlyn

Peilot Gwrthsefyll Newid Hinsawdd Castellnewydd Emlyn

Mae Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus Sir Gaerfyrddin a Cheredigion yn cynnal peilot yng Nghastell Newydd Emlyn i edrych ar: risgiau posibl i’r gymuned yn sgil effeithiau…

Read Article →
Gweithio ar Les

Gweithio ar Les

Cymorth cyflogaeth yng Nghymru Rhaglen hyfforddi a chymorth cyflogaeth i bobl anabl yng Nghymru yw Gweithio ar Les. Byddwn yn gweithio gyda chi i ddatblygu…

Read Article →
TUC Cymru- Arolwg Hil a’r Gweithle

TUC Cymru- Arolwg Hil a’r Gweithle

Cymraeg – https://www.surveymonkey.co.uk/r/HilarGweithle English – https://www.surveymonkey.co.uk/r/raceworkplace Rydyn ni eisiau gwybod mwy am brofiadau pobl o fod yn y gweithle yng Nghymru a’r effaith y mae…

Read Article →
Cystadleuaeth Celf Ewropeaidd i Bobl Ifanc

Cystadleuaeth Celf Ewropeaidd i Bobl Ifanc

Read Article →
Teclyn Llywio Ariannol – Gwasanaeth Arian a Phensiynau

Teclyn Llywio Ariannol – Gwasanaeth Arian a Phensiynau

Gwasanaeth Arian a Phensiynau  – Teclyn Llywio Ariannol Fel rhan o’n ymrwymiad i helpu pobl, rydym wedi lansio’r Teclyn Llywio Ariannol newydd ar-lein yn y…

Read Article →
Cynllun Mentora Llwybrau BAME i mewn i Fywyd Cyhoeddus

Cynllun Mentora Llwybrau BAME i mewn i Fywyd Cyhoeddus

Ydych chi’n teimlo rhyw ddadrithiad ynghylch gwleidyddiaeth yng Nghymru? Garech chi chwarae rhan fwy gweithgar mewn bywyd cyhoeddus a dylanwadu ar y penderfyniadau sy’n effeithio…

Read Article →
Cysylltu â Charedigrwydd – Ymgyrch newydd yn lansio

Cysylltu â Charedigrwydd – Ymgyrch newydd yn lansio

Cysylltu â Charedigrwydd – Ymgyrch newydd yn lansio Gall gweithredoedd caredig wneud gwahaniaeth mawr – dyna neges ymgyrch newydd sy’n cael ei lansio yn Sir…

Read Article →
DDAS Recovery Worker – Carmarthenshire

DDAS Recovery Worker – Carmarthenshire

Location:      Llanelli, covering Carmarthenshire and occasional travel to Ceredigion and Pembrokeshire will be expected. Type:             Part-time Hours:          22.5 hours per week. Wednesday (08:30 – 17:00),…

Read Article →