Y Corfflu Cydsefyll Ewropeaidd – Cyllid

Y Corfflu Cydsefyll Ewropeaidd – Cyllid

Gall y Corfflu Cydsefyll Ewropeaidd gynnig cyllid i gynnwys pobl ifanc rhwng 18 a 30 oed fel gwirfoddolwyr mewn gweithgareddau sy’n mynd i’r afael â…

Read Article →
Community Cohesion – Focus Groups

Community Cohesion – Focus Groups

The Community Cohesion Team in Mid and South West Wales is running a research project to gauge attitudes towards community, especially in regard to the…

Read Article →
Gweminarau Am Ddim Ar Gyfer Perchnogion Busnes A Rheolwyr Yng Nghymru

Gweminarau Am Ddim Ar Gyfer Perchnogion Busnes A Rheolwyr Yng Nghymru

RCS – Gweminarau Am Ddim: 02/09/20: Cefnogi Gweithwyr Ffyrlo Wrth Iddynt Ddychwelyd I’r Gweithle 08/09/20: Rheoli Straen Yn Y Gweithle 11/09/20: Datblygu Timau Gwydn 18/09/20:…

Read Article →
Cyflwr Hawliau Plant yng Nghymru  – Galwad am Dystiolaeth

Cyflwr Hawliau Plant yng Nghymru  – Galwad am Dystiolaeth

Mae eleni’n nodi dechrau’r daith tuag at yr archwiliad nesaf o gynnydd y llywodraeth wrth weithredu Confensiwn y CU ar Hawliau’r Plentyn (CCUHP). Mae Plant…

Read Article →
Free courses for working, self-employed or furloughed women

Free courses for working, self-employed or furloughed women

FREE training offered through the LIMITLESS Programme, (part of Threshold DAS (formerly Women’s Aid). We are offering Guided Learning courses that are free to women in employment…

Read Article →
Community Cohesion – EU Citizens (non-Welsh national) Focus Group

Community Cohesion – EU Citizens (non-Welsh national) Focus Group

Focus group for EU citizens (non-Welsh national) resident in Mid and South West Wales to discuss Community Cohesion and share experiences. Calling all EU citizens…

Read Article →
Sported – Free support for groups

Sported – Free support for groups

FREE support for groups in Wales using the power of sport/physical activity Sported is a charity working across Wales to support community organisations who are…

Read Article →
CERDDED 19: Atgofion Sain: Dod Â’r Tu Allan, Y Tu Mewn

CERDDED 19: Atgofion Sain: Dod Â’r Tu Allan, Y Tu Mewn

Mae Cheryl Beer, Cyfarwyddwr prosiect gwobredig, Atgofion Sain, Gorsaf Radio Dementia Gyfeillgar wedi llwyddo i sicrhau cyllid Cronfa Achosion Da y Loteri Genedlaethol, Cyngor Celfyddydau…

Read Article →
Survey: Arts & Health in Wales during the Covid-19 pandemic 

Survey: Arts & Health in Wales during the Covid-19 pandemic 

Addressing challenges and improving access to online delivery  These surveys form part of a cross-Wales study on the impacts of the COVID-19 crisis on arts…

Read Article →
Gadael Neb ar Ôl: Camau Gweithredu ar gyfer adferiad o blaid pobl hŷn

Gadael Neb ar Ôl: Camau Gweithredu ar gyfer adferiad o blaid pobl hŷn

Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru (19.08.20): “Heddiw rwy’n cyhoeddi Gadael Neb ar Ôl: Camau Gweithredu ar gyfer adferiad o blaid pobl hŷn, sy’n nodi’r camau sydd…

Read Article →