Dyfodol gwirfoddoli ieuenctid yng Nghymru: Dweud eich Dweud!

Dyfodol gwirfoddoli ieuenctid yng Nghymru: Dweud eich Dweud!

Digwyddiad gwrando digidol 06.10.20  6:30 – 8pm Beth ydych chi’n hoffi am gwirfoddoli? Rydyn ni’n gwahodd pobl ifanc (16-25) ledled Cymru i ddod i ddweud…

Read Article →
Trydydd Sector Mewn Golwg

Trydydd Sector Mewn Golwg

Mae Trydydd Sector Mewn Golwg yn bodlediad gwybodaeth a dysgu gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yng Nghymru. Mae wedi’i greu i roi llwyfan i…

Read Article →
Rheolau lleol o ran Covid-19 yn ardal Llanelli

Rheolau lleol o ran Covid-19 yn ardal Llanelli

Yn dilyn cynnydd sylweddol yn nifer yr achosion o’r coronafeirws (COVID-19) yn ardal Llanelli, mae cyfyngiadau newydd wedi cael eu cyflwyno er mwyn lleihau lledaeniad…

Read Article →
‘From Rhetoric to Reality’- Race Alliance Wales’ Manifesto for an Anti-Racist Wales

‘From Rhetoric to Reality’- Race Alliance Wales’ Manifesto for an Anti-Racist Wales

Information from Race Alliance Wales: As we draw closer to the next Senedd Elections for Wales, we would like to bring your attention to Race…

Read Article →
Gwasanaeth Plant a Phobl Ifanc Adoption UK

Gwasanaeth Plant a Phobl Ifanc Adoption UK

Connected yw enw Gwasanaeth Plant a Phobl Ifanc Adoption UK yng Nghymru. Rydym yn cynnal sesiynau misol pwrpasol ar gyfer plant 7-10 mlwydd oed a phobl…

Read Article →
Tai Teulu Family Housing: Cleaner

Tai Teulu Family Housing: Cleaner

Cleaner -10 Hours Ammanford £9.30 per hour Join our Family…… You will ensure a high standard of cleanliness in our extra care scheme in Ty…

Read Article →
Vacancies at Hafan Cymru

Vacancies at Hafan Cymru

2058.2 IDVA Independent Domestic Violence Advisor Full Time, Permanent, Carmarthen Application Closing Date: 12 Noon Friday 2nd October 2020 2060.2 SWIH Integrated Housing Support Worker…

Read Article →
Lansio ap COVID-19 y GIG yng Nghymru a Lloegr

Lansio ap COVID-19 y GIG yng Nghymru a Lloegr

Gwybodaeth gan Lywodraeth Cymru: Mae ap COVID-19 y GIG yn lansio 24 Medi ar draws Cymru a Lloegr a bydd yn hanfodol i helpu i…

Read Article →
Arwyr Cyfnod Cloi Sir Gâr

Arwyr Cyfnod Cloi Sir Gâr

Sir Gâr yn Dathlu … Hoffai CAVS longyfarch y gwasanaethau lleol hyn a’u henwi’n un o Arwyr Cyfnod Cloi Sir Gâr. Mae CAVS yn eich…

Read Article →
Partneriaeth Diogelwch Dŵr Sir Gaerfyrddin-Cydlynydd  Estyn Allan

Partneriaeth Diogelwch Dŵr Sir Gaerfyrddin-Cydlynydd Estyn Allan

Partneriaeth Diogelwch Dŵr Sir Gaerfyrddin (CWSP) -elusen gofrestredig rhif 1169860. Cydlynydd  Estyn Allan (sesiynol) Fel elusen leol flaenllaw, rydym bob amser yn ceisio codi ymwybyddiaeth…

Read Article →