Zoom

Zoom

Resources to help you use Zoom. Zoom website–  https://zoom.us/ Participating in a meeting – some resources: CAVS Zoom Meeting Protocol How to use Zoom Easy…

Read Article →
Diwrnod Hawliau Gofalwyr 2020  Rhaglen Gweithgareddau

Diwrnod Hawliau Gofalwyr 2020 Rhaglen Gweithgareddau

Diwrnod Hawliau Gofalwyr 2020: Rhaglen Gweithgareddau Sir Gaerfyrddin Tachwedd 23 -26 Ewch i’r rhaglen Sylwch: Mae’r sesiynau lles a hyfforddi ar gyfer gofalwyr sy’n byw…

Read Article →
Swyddog Maes Digidol

Swyddog Maes Digidol

Swydd Gymraeg Trosolwg Rydym yn chwilio am unigolyn i weithio ar gynllun i gefnogi pobl di-waith gyda sgiliau cyfrifiadurol. Mi fydd y person delfrydol yn…

Read Article →
Helpu i lunio gwasanaethau fferyllol i’r dyfodol

Helpu i lunio gwasanaethau fferyllol i’r dyfodol

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn gwahodd pobl o Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro i rannu eu barn ar wasanaethau fferyllol cymunedol. Cesglir…

Read Article →
Age Cymru Dyfed -West Wales Veterans’ Archive

Age Cymru Dyfed -West Wales Veterans’ Archive

“Age Cymru Dyfed brand new Veterans website has just launched, It’s still in early days, but we are hoping to populate it within the coming…

Read Article →
Plant Dewi: Rheolwr Swyddfa

Plant Dewi: Rheolwr Swyddfa

Rheolwr Swyddfa 18 awr yr wythnos Yng Nghaerfyrddin/Adre £15,249 y flwyddyn (cyflog gwirioneddol) Mae profiad o fod yn gyfrifol am iechyd a diogelwch a datblygu…

Read Article →
Plant Dewi:  Rheolwr Cyllid a Chodi Arian

Plant Dewi: Rheolwr Cyllid a Chodi Arian

Rheolwr Cyllid a Chodi Arian 18 awr yr wythnos Yng Nghaerfyrddin/Adre £15,249 y flwyddyn (cyflog gwirioneddol) Mae profiad o gyllid, cyllidebu a chodi arian yn…

Read Article →
Men’s Shed Cymru – Coffee & Chat

Men’s Shed Cymru – Coffee & Chat

Click to Connect Our Click to Connect project is aimed at reaching out to shedders that: have an e-mail address, or social media accounts and…

Read Article →
Gwerthfawrogi Ymddiriedolwyr Sir Gâr

Gwerthfawrogi Ymddiriedolwyr Sir Gâr

Nodiadau o gyfarfod Zoom ar gyfer Ymddiriedolwyr 05/11/20 Syniadau Da gan Ymddiriedolwyr Sir Gaerfyrddin (yn Saesneg) Mae’r Comisiwn Elusennau wedi lansio canllawiau diwygiedig, byrrach a…

Read Article →
New project: Getting Together Matters (GTM)

New project: Getting Together Matters (GTM)

Getting Together Matters (GTM) is an exciting new project with a great calendar of free activities and events that will bring older people together across…

Read Article →