Grant cymorth busnes i elusennau bach

Grant cymorth busnes i elusennau bach

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd miloedd o elusennau bach yn y sector manwerthu, hamdden a lletygarwch yn cael grant cymorth busnes gwerth £10,000 i’w helpu i ymateb i heriau ariannol COVID- Bydd y pecyn newydd hwn yn cefnogi eiddo sydd â gwerth ardrethol o £12,000 neu is.

Cyngor Sir Caerfyrddin sy’n gweinyddu’r cynllun hwn.

Mwy o wybodaeth

Share