Gŵyl Teimlo’n Dda 50+ Dydd Gwener 15/09/17

Gŵyl Teimlo’n Dda 50+ Dydd Gwener 15/09/17

Digwyddiad rhad ac am ddim y Fforwm 50+ yn y Gerddi Botaneg, yn cynnwys amrywiaeth o westeion a gweithgareddau.

Bydd Fforwm 50+ nesa Sir Gaerfyrddin yn cael ei gynnal ar ddydd Gwener 15 Medi 2017. Mae’r digwyddiad yn dechrau o gwmpas 10yb ac yn gorffen am 4yp. Bydd rhestr gyffrous o siaradwyr, stondinau gwybodaeth a gweithgareddau.

 • Yn cynnwys cynulleidfa gyda Caryl Parry Jones, diddanydd,
  cyfansoddwraig, cantores, actores ac ysgrifennydd sgriptiau.
 • Ymwelwch â stondinau gwybodaeth gan dros 40 o sefydliadau.
 • Cymrwch ran mewn amrywiaeth eang o sesiynau rhagflas, yr
  amrywiaeth mwyaf amrywiol hyd hyn! Yn debygol o gynnwys:
  celf a chrefft, peintio, dawnsio, siediau dynion, cyffylau therapi,
  teithiau cerdded tywys, cyfrifiaduron/llechi (iPad), adweitheg, a
  bowlio mat byr.
 • Dysgwch am Iechyd da a llesiant. Rydym yn falch iawn o
  gyflwyno ein hardal cyfeillion dementia cyntaf erioed

.

Cofestrwch http://carmarthenshire50.org.uk/?lang=cy

Download the event flyer.

 

Share