Hafan Cymru – Human Resources Manager – 28.02.2017

 

Cymdeithas dai elusennol yw Hafan Cymru sy’n cynnig tai â chymorth i menywod, ddynion,  eu phlant a phobl ifanc ledled Cymru. Rydym yn gweithio’n bennaf gyda rhai sy’n dianc rhag cam-drin domestig, gan eu helpu i adfer eu hannibyniaeth.

Hafan Cymru is a charitable housing association that provides housing and support to women, men and their children and young people across Wales. We primarily work with those escaping domestic abuse, helping them regain their independence.

 

Human Resources Manager

37 hours per week

£25,000 per annum

Permanent

REF:  16HRM

Swyddfa/Office:Pensarn

Dyddiad cau/Closing date: Canol dydd/ 12:00 noon 28.02.2017

Cyfweliadau/Interviews: 06.03.2017

I weithio i gyflogwr sy’n gwerthfawrogi a hyrwyddo cyfle cyfartal ewch i:

To work for an employer that values and promotes equality of opportunity visit:

 

www.hafancymru.co.uk

Dim cyswllt asiantaeth/No agency contact

Nid ydym yn derbyn CVs/ No CVs will be accepted

 

 

Share