Hafan Cymru – Operational Manager

Hafan Cymru – Operational Manager

Hafan Cymru is a charitable housing association that provides housing and support to women, men and their children and young people across Wales. We primarily work with those escaping domestic abuse, helping them regain their independence.

OPERATIONAL MANAGER CARMS + PEMBS
37 hours per week
£25,000 per annum
Permanent
REF: 44OM C+P
Welsh essential: Desirable

Dyddiad cau/Closing date: Canol dydd/12:00 noon 03.07.2017
Cyfweliadau/Interviews 12.07.2017
www.hafancymru.co.uk
Dim cyswllt asiantaeth/No agency contact
Nid ydym yn derbyn CVs/ No CVs will be accepted
Mae’r swyddi yn amodol ar wiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) Uwch/An enhanced Disclosure and Barring
Service (DBS) check will be requested for this post

Share