Hafan Cymru – Operational Manager

Hafan Cymru – Operational Manager

Cymdeithas dai elusennol yw Hafan Cymru sy’n cynnig tai â chymorth i menywod, ddynion,  eu phlant a phobl ifanc ledled Cymru. Rydym yn gweithio’n bennaf gyda rhai sy’n dianc rhag cam-drin domestig, gan eu helpu i adfer eu hannibyniaeth

OPERATIONAL MANAGER CARMS + PEMBS
37 hours per week
£25,000 per annum
Permanent
REF: 44OM C+P
Welsh essential: Desirable

Dyddiad cau/Closing date: Canol dydd/12:00 noon 03.07.2017
Cyfweliadau/Interviews 12.07.2017

www.hafancymru.co.uk
Dim cyswllt asiantaeth/No agency contact
Nid ydym yn derbyn CVs/ No CVs will be accepted
Mae’r swyddi yn amodol ar wiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) Uwch/An enhanced Disclosure and Barring
Service (DBS) check will be requested for this post

Share