Recent Articles

Ymddiriedolaeth Gofalwyr Croesffyrdd Sir Gâr -Swyddi gwag

Ymddiriedolaeth Gofalwyr Croesffyrdd Sir Gâr -Swyddi gwag

2 x Swyddogion Gwybodaeth i Ofalwyr – wedi’u lleoli yn yr Ysbyty Ysbyty Tywysog Philip, Llanelli ac Ysbyty Cyffredinol Gorllewin Cymru. Cyflog: Pwynt 15 Meingefn…

Read Article →
Rheolwr/wraig Siop Elusen Plant Dewi, Caerfyrddin

Rheolwr/wraig Siop Elusen Plant Dewi, Caerfyrddin

Cyflog £20,000 y flwyddyn – 37 awr yr wythnos Rydym yn edrych am berson deinameg ac ymarferol i arwain tîm o staff a gwirfoddolwyr  ymroddedig….

Read Article →
Swyddog Datblygu Gofalwyr Gorllewin Morgannwg

Swyddog Datblygu Gofalwyr Gorllewin Morgannwg

Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Castell-nedd Port Talbot (NPTCVS) yw’r mudiad ymbarel sy’n cynnal, hyrwyddo a datblygu mudiadau gwirfoddol, grwpiau cymunedol ac unigolion yn y sector gwirfoddol…

Read Article →

More Articles

Polisi Gwefan Cwci CAVS

Ymaelodwch gyda CAVS Nawr!