Rhwydwaith Trawma Mawr i Dde a Gorllewin Cymru a De Powys

Rhwydwaith Trawma Mawr i Dde a Gorllewin Cymru a De Powys

Mae Cydweithrediad Iechyd GIG Cymru wedi bod yn gweithio gyda meddygon, nyrsys ac arbenigwyr annibynnol ar y cynnig i greu rhwydwaith trawma mawr ar hyd a lled De Cymru, a hoffent gael eich barn ar y cynnig

 

Mae Cydweithrediad Iechyd GIG Cymru yn awyddus i ddatblygu gwasanaethau sy’n cynyddu’r posibilrwydd y byddwch chi’n goroesi anafiadau trawma mawr yn unrhyw ran o Dde Cymru (sy’n cynnwys De a Gorllewin Cymru a De Powys), ac y byddwch chi’n gwella’n dda a bydd safon eich bywyd yn well.

Hoffai Cydweithrediad Iechyd GIG Cymru gael barn pawb sy’n byw yn y cymunedau ar hyd a lled De Cymru, i sicrhau eu bod yn gwneud y penderfyniad iawn i bobl yr ardal. I wneud hyn, mae Cydweithrediad Iechyd GIG Cymru yn cynnal ymgynghoriad cyhoeddus i ddysgu am eich barn ar eu cynigion ac i ofyn a oes unrhyw faterion eraill rydych yn awyddus iddynt eu hystyried wrth ddatblygu eu cynlluniau.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth yn y llythyr atodedig a gwybodaeth bellach am gynlluniau cydweithredol Iechyd GIG Cymru ar eu gwefan:  www.iechydcyhodduscymru.org/ymgynghoriadtrawmamawr

Mae’n hanfodol mai eu penderfyniad yw’r un gorau i’r bobl sy’n byw ar hyd a lled De a Gorllewin Cymru a De Powys. Mae hynny’n golygu bod Cydweithrediad Iechyd GIG Cymru angen eich barn – felly darllenwch dogfen ymgynghori Cydweithrediad Iechyd GIG Cymru a’r wybodaeth gefndirol, ac anfonwch eich barn at Cydweithrediad Iechyd GIG Cymru erbyn 5ed Chwefror 2018.

Gallwch ateb yr arolwg ar-lein: www.iechydcyhodduscymru.org/ymgynghoriadtrawmamawr

Neu llenwch ffurflen electronig a’i he-bostio at: NHSWHC.strategicplanning@wales.nhs.uk

Os oes angen copi caled arnoch o’r dogfennau atodedig, cysylltwch â Gaynor Megicks naill ai dros y ffôn 01554 899 056 neu e-bost gaynor.megicks@wales.nhs.uk Anfonwch at Rhadbost YMGYNGHORIAD TRAWMA MAWR. (Rhaid i chi ysgrifennu’r cyfeiriad yn union fel yr uchod, gan gynnwys y priflythrennau.) 

Share