Ynglŷn â CAVS

Rydym yn darparu cyngor, gwybodaeth a chefnogaeth ar gyfer y sector gwirfoddol yn Sir Gâr, ac yn cynnig ymaelodaeth i grwpiau sydd am ymuno â’r gymdeithas.

Am fanylion llawn ynglyn â’n gwasanaethau, ewch at brif adrannau’r wefan hon.

Mae ein tîm nawdd a datblygu yn helpu grwpiau i sefydlu ac i rhedeg y grwp yn gyfreithlon, ac mae’n rhoi’r diweddaraf i grwpiau ynglyn â deddfwriaeth a materion sy’n effeithio ar y sector gwirfoddol ar hyn o bryd. Mae’r tîm, sy’n cynnwys swyddog cynghori ar nawdd, yn helpu grwpiau i ddod o hyd i nawdd prosiect perthnasol ac yn eu helpu i lunio ceisiadau am y nawdd.

Mae tîm partneriaeth CAVS yn hwyluso’r broses o gynrychioli’r sector gwirfoddol ar fforymau cynllunio amrywiol, Mae CGGSG yn helpu gyda’r broses o ddarparu mecanwaith er mwyn sicrhau gwaith partneriaeth effeithiol rhwng asiantaethau perthnasol.

Mae Canolfan Gwirfoddoli CAVS yn cefnogi gwaith gwirfoddol, yn anelu at godi safonau ar gyfer gwirfoddolwyr ac yn hyrwyddo arfer da, gan helpu grwpiau i ddatblygu polisï. Mae’r ganolfan yn cyfateb cyfleoedd gwirfoddoli lleol at wirfoddolwyr potensial.

Mae CGGSG hefyd yn darparu nifer o wasanaethau ymarferol gan gynnwys benthyg offer hyfforddiant, a hurio ystafell gyfarfod yn y swyddfa yng Nghaerfyrddin.

Share