Hygyrchedd

Gwneud testun yn fwy neu’n llai

  • Daliwch y botwm ‘Ctrl’ i lawr a gwasgwch ‘+’ neu ‘-‘ ar eich bysellfwrdd.
  • Os oes olwyn sgrolio ar eich llygoden, yna gallwch ddal ‘Ctrl’ a defnyddio’r olwyn ar y llygoden i newid maint testun.
  • Defnyddiwch yr opsiynau maint testun yn eich gosodiadau porwr e.e. Chwyddo

Dewisiadau Hygyrchedd ar eich cyfrifiadur
Mae yna opsiynau i amrywio’r cyferbyniad arddangos, maint y cyrchwr, a gweithredoedd llygoden a bysellfwrdd yn system weithredu eich cyfrifiadur.

  • Windows: Start – Panel Rheoli – Gosodiadau Rhwyddineb Mynediad
  • Mac: Dewisiadau System

Datganiad Hygyrchedd

Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwefan sy’n hygyrch i’r gynulleidfa ehangaf bosibl, waeth beth fo’i thechnoleg neu ei gallu.
Mae’r wefan hon wedi’i hadeiladu gan ddefnyddio cod sy’n cydymffurfio â safonau W3C ar gyfer XHTML. Mae’r wefan yn arddangos yn gywir mewn porwyr cyfredol ac mae defnyddio cod sy’n cydymffurfio â safonau yn golygu y bydd unrhyw borwyr yn y dyfodol hefyd yn ei arddangos yn gywir.

Er bod CAVS yn ymdrechu i gadw at y canllawiau a’r safonau derbyniol ar gyfer hygyrchedd a defnyddioldeb, nid yw bob amser yn bosibl gwneud hynny ym mhob maes. Os ydych chi’n profi unrhyw anhawster i gyrchu’r wefan hon, peidiwch ag oedi cyn cysylltu â ni.
Isod mae rhai o nodweddion y wefan hon sy’n cyfrannu tuag at ein nod o’i gwneud yn gwbl hygyrch.

Cyflwyniad Gweledol

  • Mae’r wefan hon yn defnyddio Rhaeadrau Arddull Rhaeadru (CSS) fel y gallwch chi addasu’r cyflwyniad i weddu i’ch dewisiadau. Heb y Daflen Arddull, mae’r wefan yn parhau i fod yn fordwyol ac yn ddarllenadwy.
  • Mae maint testun yn gymharol, sy’n eich galluogi i addasu maint y testun yn eich porwr.
  • Darperir dewisiadau amgen testun ar gyfer delweddau

Safonau Gwe

  • Mae’r wefan hon yn defnyddio XHTML Strict dilys
  • Mae’r wefan hon yn cydymffurfio cyn belled ag y bo modd â Deddf Gwahaniaethu ar sail Anabledd y DU
Share