CYNORTHWYYDD GWEINYDDOL

CYNORTHWYYDD GWEINYDDOL

Elusen pobl a chartrefi yng Nghymru yw Shelter Cymru, sy’n ymroi i atal digartrefedd, gwella cyflwr tai, a sicrhau bod gan bawb yr hawl i fwynhau lle diogel, addas a fforddiadwy i fyw.

Rhydym yn chwilio am rywun ar gyfer y swydd ganlynol i ymuno â’n tîm.

Os ydych chi’n awyddus i helpu’r rheiny sydd ag anghenion ym maes tai, hoffem glywed gennych.

CYNORTHWYYDD GWEINYDDOL

SYDDFA CAERDYDD

RHIF Y SWYDD: SC443

32 awr yr wythnos

£16,084 y flwyddyn  (pro rata)

Fel rhan o’r tîm Gwasanaethau Tai, byddwch yn gyfrifol am roi pob system weinyddu ar waith a sicrhau bod yr holl wasanaethau gweinyddol yn cael eu darparu yn broffesiynol ac effeithlon.

Mae Shelter Cymru’n cynnig telerau ac amodau hael, yn cynnwys 29 diwrnod o wyliau blynyddol i aelodau staff llawn amser yn ogystal â 2 ddiwrnod ychwanegol Shelter Cymru

I wneud cais, ewch i’n gwefan yn www.sheltercymru.org.uk neu ffoniwch 01792 469400

 

DYDDIAD CAU: 10.00am – 13 Medi 2018

Mae Shelter Cymru yn herio gwahaniaethu yn ei holl feysydd gwaith ac arferion cyflogaeth.

Rhif Elusen: 515902

Share