Cynorthwyydd Gweinyddol

Cynorthwyydd Gweinyddol

Elusen pobl a chartrefi yng Nghymru yw Shelter Cymru, sy’n ymroi i atal digartrefedd, gwella cyflwr tai, a sicrhau bod gan bawb yr hawl i fwynhau lle diogel, addas a fforddiadwy i fyw.

Rhydym yn chwilio am rywun ar gyfer y swydd ganlynol i ymuno â’n tîm. Os ydych chi’n awyddus i helpu’r rheiny sydd ag anghenion ym maes tai, hoffem glywed gennych.

CYNORTHWYYDD GWEINYDDOL
SYDDFA CAERDYDD
RHIF Y SWYDD: SC487

35 awr yr wythnos
£16,380 y flwyddyn

Fel rhan o’r tîm Gwasanaethau Tai, byddwch yn gyfrifol am roi pob system weinyddu ar waith a sicrhau bod yr holl wasanaethau gweinyddol yn cael eu darparu yn broffesiynol ac effeithlon.

Mae Shelter Cymru’n cynnig telerau ac amodau hael, yn cynnwys 29 diwrnod o wyliau blynyddol i aelodau staff llawn amser yn ogystal â 2 ddiwrnod ychwanegol Shelter Cymru

I wneud cais, ewch i’n gwefan yn www.sheltercymru.org.uk neu ffoniwch 01792 469400

DYDDIAD CAU: 12 NOON – 25 GORFFENNAF 2019

Mae Shelter Cymru yn herio gwahaniaethu yn ei holl feysydd gwaith ac arferion cyflogaeth.

Rhif Elusen: 515902 Cynorthwyydd Gweinyddol

Share