Arolwg o’r strategaeth eiriolaeth

Arolwg o’r strategaeth eiriolaeth

Mae Prosiect datblygu eiriolaeth Rhanbarthol Gorllewin Cymru ar hyn o bryd yn gweithio gyda’r tri awdurdod lleol, y Bwrdd Iechyd, rhanddeiliaid eraill a’r rhwydwaith darparwyr eiriolaeth i ddatblygu strategaeth o sut i gynnal a datblygu ymhellach y gwasanaethau eiriolaeth lleol, a’r mynediad atynt a’u hansawdd. Mae gwir angen inni gael barn unrhyw un sydd â diddordeb mewn eiriolaeth i roi gwybod i ni beth yw’r pethau y maent yn teimlo sy’n rhaid rhoi blaenoriaeth iddynt yn y strategaeth hon, os ydym am gael hyn yn iawn.

Os gallwch chi roi deg munud i lenwi’r holiadur arolwg byr hwn, byddwn yn ddiolchgar iawn o’ch help.

Cliciwch ar y ddolen i gael mynediad i’r arolwg:

https://www.surveymonkey.co.uk/r/8ZQRDLW

Diolch am eich help.

Pete Irvine

ICF Prosiect Datblygu Eiriolaeth

Share