Age Cymru Sir Gâr: Swyddog Datblygu Prosiect

Age Cymru Sir Gâr: Swyddog Datblygu Prosiect

Age UK logo

Mae cyfle newydd a chyffrous i wneud gwahaniaeth i bobl hŷn unig wedi ymgodi gydag Age Cymru Sir Gâr yn Sir Gaerfyrddin. Mae’r elusen yn recriwtion swyddog datblygu dynamig, brwdfrydig a medrus, sy’n gyfarwydd iawn â chynhwysiant cymdeithasol, i sefydlu gwasanaeth cyfeillachu a datblygu ffrydiau cyllido i gynnal y gwasanaeth.  Yn y rôl hon, byddwch yn cael cyfle i siapio’r sylfeini ar gyfer casglu tystiolaeth er mwyn cynnal a datblygu gwasanaeth cyfeillachu cynaliadwy, ynghyd â gallu cyfrannu syniadau newydd o ran mynd i’r afael ag unigrwydd.  Byddwch hefyd yn gyfrifol am ddatblygu grŵp ffocws o wirfoddolwyr a chleientiaid i helpu i siapio’r gwasanaeth.

Oriau’r swydd yw 25 yr wythnos a’r cyflog (gwirioneddol) yw £16,894 (FTE £25k), ynghyd â lwfans gwyliau blynyddol statudol a chyfraniad pensiwn o 10%.

Ariennir y swydd hon gan Nationwide am gyfnod o 12 mis, tymor penodol. 

I gael pecyn cais, anfonwch e-bost at a.dymock@agecymrusirgar.org.uk neu lawrlwythwch:

Befirending Applicaiton Form (Welsh)

Project Role Description (Welsh)

Equal Opps Form (Welsh)

Y dyddiad cau ar gyfer ymgeisio am y swydd hon yw dydd Iau 30 Mai 2019 am 4pm.  Disgwylir y bydd y cyfweliadau’n cael eu cynnal ar 19 a 21 Mehefin 2019.   

Elusen gofrestredig: 1106321, Cwmni 5207722

Share