Ymgeisiwch am grant ‘Bagiau o Help’ i’ch Prosiect!

Ymgeisiwch am grant ‘Bagiau o Help’ i’ch Prosiect!

Ymgeisiwch am grant ‘Bagiau o Help’ i’ch Prosiect!

Cynllun grant cymunedol lleol gan Tesco yw ‘Bagiau o Help’, a weinyddwyd gan Groundwork. Mae’r arian a godwyd yn eu siopau o’u bagiau 5c yn cael ei ddefnyddio i ariannu miloedd o prosiectau cymunedol trwy gydol Prydain. Ym mhob ardal, etholwyd tri prosiect cymunedol lleol gan gwsmeriaid Tesco, newidiwyd y prosiectau pob yn ail mis. Yn dilyn yr etholiad, mae’r prosiect sydd wedi cael yr etholiadau mwyaf yn cael grant hyd at £4,000, yr ail prosiect yn cael hyd at £2,000 a’r trydydd yn cael £1,000.

Share