Zoom

Zoom

This page will be sharing resources to help you use Zoom. Welsh Translation coming soon. Zoom website-  https://zoom.us/ Resources How to use Zoom Easy Read …

Read Article →
Rhwydwaith Amgylchedd 3ydd Sector Sir Gâr

Rhwydwaith Amgylchedd 3ydd Sector Sir Gâr

Mae’r cyfarfod hwn ar Zoom Mae’r agenda’n cynnwys: Ffocws y grŵp* Ymgyrch Straeon Gwyrdd *Bydd y cyfarfod hwn yn anelu at ddatblygu’r syniadau a drafodwyd…

Read Article →
Cyfaill mewn Angen

Cyfaill mewn Angen

Mae’r cynllun hwn ar gael i grwpiau a mudiadau i wneud cais am hyd at £2000 i gefnogi CYFEILLIO ar gyfer pobl 50+ ar hyd…

Read Article →
Diwrnod Hawliau Gofalwyr 2020  Rhaglen Gweithgareddau

Diwrnod Hawliau Gofalwyr 2020 Rhaglen Gweithgareddau

Diwrnod Hawliau Gofalwyr 2020: Rhaglen Gweithgareddau Sir Gaerfyrddin Tachwedd 23 -26 Ewch i’r rhaglen Sylwch: Mae’r sesiynau lles a hyfforddi ar gyfer gofalwyr sy’n byw…

Read Article →
Swyddog Maes Digidol

Swyddog Maes Digidol

Swydd Gymraeg Trosolwg Rydym yn chwilio am unigolyn i weithio ar gynllun i gefnogi pobl di-waith gyda sgiliau cyfrifiadurol. Mi fydd y person delfrydol yn…

Read Article →
Hwyl Yr Wyl Gyda CAVS

Hwyl Yr Wyl Gyda CAVS

Rhannwch Lawenydd eich Nadolig gyda CAVS – Beth bynnag yw maint eich cyfraniad cymunedol i’r Nadolig, tagiwch ni yn eich digwyddiadau er mwyn i ni…

Read Article →
Helpu i lunio gwasanaethau fferyllol i’r dyfodol

Helpu i lunio gwasanaethau fferyllol i’r dyfodol

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn gwahodd pobl o Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro i rannu eu barn ar wasanaethau fferyllol cymunedol. Cesglir…

Read Article →
Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol CAVS 18.12.20

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol CAVS 18.12.20

Cynhelir Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol CAVS ar Zoom ar ddydd Gwener 18fed Rhagfyr 2020  am 10.30y.b. Agenda  i ddilyn Cofrestrwch yma: https://www.eventbrite.co.uk/e/cyfarfod-cyffredinol-blynyddol-cavs-annual-general-meeting-tickets-129851652789

Read Article →
Age Cymru Dyfed -West Wales Veterans’ Archive

Age Cymru Dyfed -West Wales Veterans’ Archive

“Age Cymru Dyfed brand new Veterans website has just launched, It’s still in early days, but we are hoping to populate it within the coming…

Read Article →
Plant Dewi: Rheolwr Swyddfa

Plant Dewi: Rheolwr Swyddfa

Rheolwr Swyddfa 18 awr yr wythnos Yng Nghaerfyrddin/Adre £15,249 y flwyddyn (cyflog gwirioneddol) Mae profiad o fod yn gyfrifol am iechyd a diogelwch a datblygu…

Read Article →