CALENDR ADFENT CAVS 2019

CALENDR ADFENT CAVS 2019

Ein Calendr caredigrwydd ar gyfer yr Adfent

Read Article →
Pwynt Banc Bwyd Caerfyrddin yn swyddfa CAVS

Pwynt Banc Bwyd Caerfyrddin yn swyddfa CAVS

Banc Bwyd Caerfyrddin Mae gan CAVS pwynt casglu Banc Bwyd Caerfyrddin.  Felly, os ydych eisiau cyfrannu tuag at y casgliad, gwelwch y rhestr isod. Fe…

Read Article →
Rheolwr/wraig Siop Elusen Plant Dewi, Caerfyrddin

Rheolwr/wraig Siop Elusen Plant Dewi, Caerfyrddin

Cyflog £20,000 y flwyddyn – 37 awr yr wythnos Rydym yn edrych am berson deinameg ac ymarferol i arwain tîm o staff a gwirfoddolwyr  ymroddedig….

Read Article →
Sefydliad elusennol yn gofyn am fwy o geisiadau o Gymru

Sefydliad elusennol yn gofyn am fwy o geisiadau o Gymru

Mae sefydliad elusennol anferth yn annog elusennau bach yng Nghymru i beidio â cholli’r cyfle i gael budd o hyfforddiant arweinyddiaeth am flwyddyn gan dîm…

Read Article →
Swyddog Datblygu Gofalwyr Gorllewin Morgannwg

Swyddog Datblygu Gofalwyr Gorllewin Morgannwg

Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Castell-nedd Port Talbot (NPTCVS) yw’r mudiad ymbarel sy’n cynnal, hyrwyddo a datblygu mudiadau gwirfoddol, grwpiau cymunedol ac unigolion yn y sector gwirfoddol…

Read Article →
ENILLWYR 2019 Gwobrau Cydnabod Gwirfoddolwyr CAVS

ENILLWYR 2019 Gwobrau Cydnabod Gwirfoddolwyr CAVS

Cynhaliwyd seremoni Gwobrau Cydnabod Gwirfoddolwyr CAVS ddydd Iau 21ain Tachwedd yn dilyn CCB CAVS. Roedd 6 chategori i’w dyfarnu i wirfoddolwyr sydd wedi gwneud gwahaniaeth…

Read Article →
CAVS Staff and Trustees

CCB CAVS 2019 ac Adroddiad Blynyddol 2018-19

Hoffem fynegi ein diolch i’r holl staff, Ymddiriedolwyr, aelodau a phawb a ymunodd â ni yn ein CCB ddydd Iau. Llongyfarchiadau hefyd i bob un…

Read Article →
Discovering the Creative Self

Discovering the Creative Self

For LGBTQ+ Free Creative Workshops, funded by Literature Wales Writing for Well-being Scheme Join writer and performer Kerry Steed and illustrator and puppeteer Di Ford…

Read Article →
West Wales BAME forum

West Wales BAME forum

4th December, 10:00 am-12:00 pm Llanelli Library, Vaughan St, Llanelli SA15 3AS The forum welcomes people who want to work toward greater racial equality in the…

Read Article →
Dweud eich dweud: Ymgynghoriad Partneriaeth Cydraddoldeb Corff Cyhoeddus Cymru

Dweud eich dweud: Ymgynghoriad Partneriaeth Cydraddoldeb Corff Cyhoeddus Cymru

Mae Partneriaeth Cydraddoldeb Corff Cyhoeddus Cymru yn ymgynghori ar eu hamcanion a’u Camau Gweithredu Cydraddoldeb ar gyfer 2020 i 2024. Mae’r Cyrff Cyhoeddus yn cynnwys:…

Read Article →