Ein Llais: Arolwg yn ceisio barn pobl ifanc ar blismona, trosedd ac iechyd

Ein Llais: Arolwg yn ceisio barn pobl ifanc ar blismona, trosedd ac iechyd

Arolwg Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Dyfed-Powys i bobl ifanc. (14-25 oed) Fersiwn Saesneg ‘Our Voice’: https://www.surveymonkey.co.uk/r/einllais. Fersiwn Gymraeg ‘Ein Llais’: https://www.surveymonkey.co.uk/r/einllaiscym

Read Article →
Family Housing Association – Project assistant, Swansea

Family Housing Association – Project assistant, Swansea

Support Work Vacancy  Working in teams Family Housing Association’s Care and Support Services section aims to provide support to vulnerable adults to maintain their tenancies…

Read Article →
Digwyddiadau Galw Heibio Iechyd a Lles

Digwyddiadau Galw Heibio Iechyd a Lles

Hoffai Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda gynnwys pobl leol wrth lunio gwasanaethau iechyd lleol ar gyfer y dyfodol. Rydym ni am i chi ddweud wrthym…

Read Article →
Geithiwr Chwarae

Geithiwr Chwarae

Geithiwr Chwarae Yng Nghanolfan Deuluol Betws 14 awr yr wythnos (tan 31ain Awst 2020) £7399 y flwyddyn (cyflog gwirioneddol) Yn ofynnol ar gyfer y swydd:…

Read Article →
(Hyfforddiant) Gweithredu yn Erbyn Oedraniaeth

(Hyfforddiant) Gweithredu yn Erbyn Oedraniaeth

Mae oedraniaeth yn sail i nifer o’r problemau mae pobl hŷn yn eu hwynebu ar hyn o bryd, ac mae’n arwain at stereoteipiau negyddol, at…

Read Article →
Family Housing Temporary Estates Assistant: 35 Hours Cardigan and Crymych

Family Housing Temporary Estates Assistant: 35 Hours Cardigan and Crymych

Estates Assistant (Temporary): 35 hours per week £15,298 rising to £17,338 on 1/04/20                        …

Read Article →
Pobl: Community Development Facilitator – West

Pobl: Community Development Facilitator – West

You will work with communities, partners, stakeholders and colleagues to effectively develop and deliver on local and strategic regeneration and area specific programmes of work….

Read Article →
Mae Anabledd Dysgu Cymru yn chwilio am Swyddog Cyfathrebu newydd

Mae Anabledd Dysgu Cymru yn chwilio am Swyddog Cyfathrebu newydd

Mae’r prosiect Engage to Change yn rhedeg ar draws Cymru ar hyn o bryd i gefnogi pobl ifanc rhwng 16 -25 oed gydag anabledd dysgu ac/neu awtistiaeth…

Read Article →
Rheolwr/wraig Siop Elusen Plant Dewi, Caerfyrddin

Rheolwr/wraig Siop Elusen Plant Dewi, Caerfyrddin

Cyflog £20,000 y flwyddyn – 37 awr yr wythnos Rydym yn edrych am berson deinameg ac ymarferol i arwain tîm o staff a gwirfoddolwyr  ymroddedig….

Read Article →
Caer Las NEW YEAR, NEW JOB

Caer Las NEW YEAR, NEW JOB

We have a number of exciting vacancies we are recruiting for at Caer Las. Why not pop along to our Open Day on the 9th…

Read Article →