Grant y Gronfa Adferiad Diwylliannol

Grant y Gronfa Adferiad Diwylliannol

Bydd lleoliadau cerddoriaeth; stiwdios recordio ac ymarfer; sefydliadau ac atyniadau treftadaeth; amgueddfeydd a gwasanaethau archifau achrededig; llyfrgelloedd; digwyddiadau a’r rheini sy’n darparu cymorth technegol ar…

Read Article →
Cynrychiolwyr pobl ifanc, a rhieni plant, nad oes ganddynt alluedd meddyliol

Cynrychiolwyr pobl ifanc, a rhieni plant, nad oes ganddynt alluedd meddyliol

Ymgynghoriad Llywodraeth Cymru: Rydym yn ymgynghori ar gynigion i ganiatáu i gynrychiolwyr weithredu ar ran pobl ifanc, a rhieni plant, pan nad oes ganddynt alluedd…

Read Article →
Digwyddiadau ymgysylltu prosiect ymchwil: Cryfhau a Hyrwyddo Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yng Nghymru

Digwyddiadau ymgysylltu prosiect ymchwil: Cryfhau a Hyrwyddo Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yng Nghymru

Diverse cymru yn eich gwahodd i gymryd rhan mewn digwyddiad ymgysylltu fel rhan o’n prosiect ymchwil cryfhau a hyrwyddo cydraddoldeb a hawliau dynol yng Nghymru….

Read Article →
Lein Gymorth BAME Cymru

Lein Gymorth BAME Cymru

Many BAME organisations in Wales have witnessed increased service demand from BAME community members impacted by Covid-19 needing advice and support around a range of…

Read Article →
Deall Troseddau Casineb

Deall Troseddau Casineb

Read Article →
Ailagor Canolfannau Cymunedol yn Sir Gâr

Ailagor Canolfannau Cymunedol yn Sir Gâr

Cyfarfod i drafod Ailagor Canolfannau Cymunedol yng Sir Gâr Dydd Mercher 30.09.20 10-11:30am Ail cyfarfod Zoom ar gyfer yr holl fudiadau gwirfoddol ar draws Sir…

Read Article →
IOF: FREE Fundraising coaching for charities

IOF: FREE Fundraising coaching for charities

Looking to increase your fundraising potential but stuck on a particular issue and need some professional free help? As a reaction to Covid-19 the Chartered…

Read Article →
‘Cwrdd â’r Cyllidwr’: Cofrestrwch nawr i ymuno â Chronfa Cymru Actif Chwaraeon Cymru ar-lein

‘Cwrdd â’r Cyllidwr’: Cofrestrwch nawr i ymuno â Chronfa Cymru Actif Chwaraeon Cymru ar-lein

Mae £4m ar gael I Ddiogelu a Pharatoi chwaraeon cymunedol. Ar y cyd â Chefnogi Trydydd Sector Cymru, hoffem eich gwahodd i fynychu gweithdy ‘Sut…

Read Article →
Funding: Influencing change in the welfare system

Funding: Influencing change in the welfare system

Lloyds Bank Foundation – We’ve been hearing for a long time from charities about challenges with the welfare system, but during the coronavirus pandemic, these…

Read Article →
Cronfa gwydnwch trydydd sector Cymru – Cam 2 – Cymorth Newydd

Cronfa gwydnwch trydydd sector Cymru – Cam 2 – Cymorth Newydd

Newidiadau i gynnig cyllid newydd i roi cymorth goroesi ac adfer i fudiadau gwirfoddol yng Nghymru yn ystod y pandemig Covid-19. Social Investment Cymru (SIC)…

Read Article →