(Untitled)

Elusen pobl a chartrefi yng Nghymru yw Shelter Cymru, sy’n ymroi i atal digartrefedd, gwella cyflwr tai, a sicrhau bod gan bawb yr hawl i…

Read Article →
Ymddiriedolaeth Gofalwyr Croesffyrdd Sir Gâr – 4 Swydd

Ymddiriedolaeth Gofalwyr Croesffyrdd Sir Gâr – 4 Swydd

Dyfarnwyd grant i Ymddiriedolaeth Gofalwyr Croesffyrdd Sir Gâr, drwy Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, ar gyfer 4 swydd ar Gontract Cyfnod Penodol 3 Blynedd, hyd…

Read Article →
Gweithdy Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol

Gweithdy Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol

Oes gennych chi ddiddordeb mewn cael arian ar gyfer eich sefydliad? Beth am ddod draw i gwrdd â chynrychiolydd o Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol…

Read Article →
NEWYDD! Gweithdai ‘Sgiliau ar gyfer chwaraeon’

NEWYDD! Gweithdai ‘Sgiliau ar gyfer chwaraeon’

A all eich cymuned elwa drwy- Sicrhau bod plant yn fwy egnïol? Cynnal gweithgareddau strwythuredig llawn hwyl ar gyfer plant? Hyfforddiant a cefnogaeth AM DDIM?…

Read Article →
Disabled women’s participation in economy

Disabled women’s participation in economy

Chwarae Teg is carrying out a research into disability and employment, in which we will explore the barriers that disabled women experience in their careers….

Read Article →
Ewch Ar-lein -Beitiau a Brathiadau!

Ewch Ar-lein -Beitiau a Brathiadau!

Wedi’i ddwyn i chi gan Fforwm 50+ Sir Gaerfyrddin, Cyngor Tref Caerfyrddin a Dr Mz am 2:30 ddydd Gwener 18 Hydref 2019yn Dr Mz -Y…

Read Article →
West Wales is Kind Investment Fund -Intergenerational projects

West Wales is Kind Investment Fund -Intergenerational projects

We want to support Regional and County based intergenerational projects across Carmarthenshire, Ceredigion and Pembrokeshire that: Improve social connectedness Reduce social isolation Support young and…

Read Article →
Hyfforddiant gan y Cerddwyr

Hyfforddiant gan y Cerddwyr

Y Cerddwyr wedi sefydlu rhaglen hyfforddi yn ddiweddar i aelodau a rhai nad ydyn nhw’n aelodau ddatblygu ystod eang o sgiliau awyr agored a mynediad…

Read Article →
Cydlynydd Cerdded er Lles – Sir Gaerfyrddin

Cydlynydd Cerdded er Lles – Sir Gaerfyrddin

Cyfle Contract Tymor Penodol 30 Mis Mae Fforwm 50+ Sir Gaerfyrddin yn dymuno gadael contract tymor penodol tri deg mis ar gyfer darparu Cydlynydd Cerdded…

Read Article →
Love Your Liver – Mobile Scanning Event

Love Your Liver – Mobile Scanning Event

We’re inviting you to attend British Liver Trust’s Love Your Liver Mobile Scanning Event Tuesday 15th October – Carmarthen – Guildhall Square 10am – 4pm…

Read Article →