Hyfforddiant Rheoli Gwirfoddolwr

Hyfforddiant Rheoli Gwirfoddolwr

Achredir y cwrs pum niwrnod hwn trwy Agored Cymru ar lefel 3. Cafodd y cwrs hyfforddiant hwn, a gynlluniwyd ac a ddarparwyd gan Ganolfan Gwirfoddoli…

Read Article →
(English) Bryn WI – Afternoon Tea Invitation

(English) Bryn WI – Afternoon Tea Invitation

 

Read Article →
Hyfforddiant i gefnogi hyfforddwyr – Diogelu Sylfaenol Cymru Gyfan

Hyfforddiant i gefnogi hyfforddwyr – Diogelu Sylfaenol Cymru Gyfan

Mae Gofal Cymdeithasol Cymru yn cynnig tri diwrnod o hyfforddiant am ddim i gefnogi hyfforddwyr i ddarparu pecyn Hyfforddi Diogelu Sylfaenol Cymru Gyfan. Mae’r hyfforddiant…

Read Article →
Eiriol – Gweithdai am ddim

Eiriol – Gweithdai am ddim

Gweithdai am ddim: Hwyl,/Tymr, Iechyd a hunan les Hunan Eiriolaeth Gofalwyr Dyddiadau: 23.1.17 Y Gât, Sanclêr 30.1.18 Neuadd Y Tymbl, Tymbl Ffoniwch: 01267 231122

Read Article →
(English) Dementia Friend Champion Training

(English) Dementia Friend Champion Training

Sorry this item is only available in English

Read Article →
Prif Swyddog Gweithredol CDAS

Prif Swyddog Gweithredol CDAS

Graddfa Gyflog £35,000 a phensiwn (caiff y cyflog ei adolygu ar ôl chwe mis) Caerfyrddin, De Orllewin Cymru Rydym yn bwriadu penodi Prif Weithredwr deinamig…

Read Article →
(English) Peripatetic Support Workers (x2) at CDAS

(English) Peripatetic Support Workers (x2) at CDAS

Sorry this item is only available in English

Read Article →
(English) Lead Peer Mentor – Dyfed

(English) Lead Peer Mentor – Dyfed

Sorry this item is only available in English

Read Article →
(English) Cwmamman Knit and Natter Group

(English) Cwmamman Knit and Natter Group

Sorry this item is only available in English

Read Article →
HYFFORDDIANT Y GWASANAETH PLANT -Ymwybyddiaeth o hunan-niweidio

HYFFORDDIANT Y GWASANAETH PLANT -Ymwybyddiaeth o hunan-niweidio

HYFFORDDIANT Y GWASANAETH PLANT – TAFLEN Y CWRS Y Cwrs: Ymwybyddiaeth o hunan-niweidio Lleoliad & Ddyddiadau: Llanelli – 16/1/18 Amser: 0930 – 1230 neu 1330-1630…

Read Article →