Coronavirus – Gyda phwy y dylid cysylltu

Coronavirus – Gyda phwy y dylid cysylltu

Oes angen gwirfoddolwyr arnoch chi? Os ydych chi’n grŵp cymunedol neu’n sefydliad sydd angen gwirfoddolwyr, ychwanegwch eich gofynion at wefan gwirfoddoli wales. carmarthen.volunteering-wales.net Am unrhyw…

Read Article →
Cronfa Gwydnwch Coronafeirws

Cronfa Gwydnwch Coronafeirws

Mae Sefydliad Cymunedol Cymru wedi lansio’r Gronfa Gwydnwch Coronafeirws Cymru i gefnogi elusennau, grwpiau cymunedol a sefydliadau di-elw sydd yn darparu gweithgareddau i grwpiau bregus yn Gymru. Bydd y gronfa yn cefnogi sefydliadau sydd yn addasu y ffordd maent yn gweithio i ymateb i’r angen sydd ar ei cymunedau. Gallwch wneud cyfraniad i’r gronfa yma. Gallwch roid cais i’r gronfa yma. 

Read Article →
Cymunedau Digidol Cymru -adnoddau ar-lein

Cymunedau Digidol Cymru -adnoddau ar-lein

‘Eich siop un stop ar gyfer adnoddau ar-lein yn ystod COVID-19’ Bydd technoleg ddigidol yn hollbwysig dros y misoedd nesaf er mwyn helpu pobl i…

Read Article →
Anabledd Dysgu Cymru – Coronafeirws: adnoddau i bobl gydag anabledd dysgu

Anabledd Dysgu Cymru – Coronafeirws: adnoddau i bobl gydag anabledd dysgu

Learning Disability Wales have gathered together the latest useful resources about Coronavirus (COVID-19), including some good easy read guides, for people with a learning disability…

Read Article →
Canllawiau Covid-19 i gymunedau yn Sir Gaerfyrddin

Canllawiau Covid-19 i gymunedau yn Sir Gaerfyrddin

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin a Chymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Gaerfyrddin (CAVS) yn gweithio gyda’i gilydd i ddarparu canllawiau i gymunedau sydd eisiau dod at ei…

Read Article →
Gwybodaeth Coronafeirws

Gwybodaeth Coronafeirws

DIWEDDARIR Y DUDALEN HON YN RHEOLAIDD Mae swyddfeydd CAVS ar gau ar hyn o bryd Gwybodaeth Coronafeirws Cymorth Cymunedol Sgamiau sy’n gysylltiedig â choronafeirws Nawdd…

Read Article →
Sefydliadau aelodau’r BGC

Sefydliadau aelodau’r BGC

Tudalennau gwefan sefydliadau aelodau’r BGC: Cyngor Sir Gâr  Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda Gwasanaeth Tan ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru Cyfoeth Naturiol Cymru Comisiynydd…

Read Article →
Bydd Age Cymru yn cynnig gwasanaeth ‘sgwrs sut hwyl’ dros y ffôn ar gyfer pobl sydd dros 70 oed

Bydd Age Cymru yn cynnig gwasanaeth ‘sgwrs sut hwyl’ dros y ffôn ar gyfer pobl sydd dros 70 oed

Bydd Age Cymru yn cynnig gwasanaeth sgwrs sut hwyl dros y ffôn ar gyfer pobl sydd dros 70 oed yng Nghymru ac yn byw ar…

Read Article →
Cymorth Cymunedol CFfI yn ystod COVID-19

Cymorth Cymunedol CFfI yn ystod COVID-19

Mae Clybiau Ffermwyr Ifanc ar draws Cymru wedi mynd ati  i gynnig gefnogaeth i’w cymunedau lleol yn ystod yr amser ansicr hwn…

Read Article →
Amgueddfa Wlân Cymru

Amgueddfa Wlân Cymru

Mae ein hamgueddfeydd ar gau yn dilyn canllawiau’r Llywodraeth ynglyn a Choronafeirws. Fel man cyhoeddus, byddwn yn parhau ar gau hyd nes bydd y cyngor yn…

Read Article →