Diana Award 2017

Diana Award 2017

Annwyl Syr neu Fadam, Beth am ddechrau’r flwyddyn academaidd yma trwy enwebu person ifanc am wobr ysbrydoledig Diana! Bydd enwebiadau llwyddiannus a gyflwynir erbyn y…

Read Article →
Gwneud newidiadau i etholiadau a sut ydym yn pleidleisio

Gwneud newidiadau i etholiadau a sut ydym yn pleidleisio

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi ymgynghoriad ar newidiadau mae’n dymuno eu gwneud i etholiadau a sut ydym yn pleidleisio. Mae Young Wales yn dymuno casglu…

Read Article →
Fforwm Mynediad Lleol Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog

Fforwm Mynediad Lleol Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn hysbysebu ar hyn o bryd am unigolion addas i ymgeisio i fod yn aelodau o Fforwm Mynediad Lleol…

Read Article →
Llais myrddin rhifyn 63 haf 2017

Llais myrddin rhifyn 63 haf 2017

Llais Myrddin Haf 2017 Newyddion a Gwybodaeth ar gyfer Sector Gwirfoddol Sir Gâr  – View as PDF

Read Article →
Localgiving Digwyddiad Rhanbarthol – Castell Newydd Emlyn

Localgiving Digwyddiad Rhanbarthol – Castell Newydd Emlyn

Read Article →
Ymgynghoriad Papur Gwyn Llywodraeth Cymru ar “Gwasanaethau sy’n addas i’r dyfodol

Ymgynghoriad Papur Gwyn Llywodraeth Cymru ar “Gwasanaethau sy’n addas i’r dyfodol

Rydym am glywed eich barn am gynigion sy’n cynnwys nifer o faterion iechyd a gofal cymdeithasol mae’n bosibl y bydd angen llunio deddfwriaeth ar eu…

Read Article →
Gŵyl Teimlo’n Dda 50+ Dydd Gwener 15/09/17

Gŵyl Teimlo’n Dda 50+ Dydd Gwener 15/09/17

Digwyddiad rhad ac am ddim y Fforwm 50+ yn y Gerddi Botaneg, yn cynnwys amrywiaeth o westeion a gweithgareddau. Bydd Fforwm 50+ nesa Sir Gaerfyrddin…

Read Article →
Cwrdd a gwahanol gronfeydd nawdd :  9/8/17 – Cyflwyniadau PowerPoint

Cwrdd a gwahanol gronfeydd nawdd : 9/8/17 – Cyflwyniadau PowerPoint

Lawrlwythwch PDFs yma: People’s Postcode Lottery Cronfa Loteri Fawr Cronfa Dreftadaeth y Loteri Lloyds Bank Foundation Charity Bank Local Giving

Read Article →
Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol – Newidiadau

Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol – Newidiadau

 Ffordd syml i grwpiau gwirfoddol a chymunedol gael grantiau bach y Loteri Genedlaethol. Mae Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol yn cynnig grantiau rhwng £300…

Read Article →
Trawsnewid Gwasanaethau Iechyd Meddwl – Cyfnod Ymgynghori

Trawsnewid Gwasanaethau Iechyd Meddwl – Cyfnod Ymgynghori

HELPWCH NI I GYSYLLTU GWASANAETHAU IECHYD MEDDWL OEDOLION GYDA PHOBL LEOL Y Grŵp Prosiect Iechyd Meddwl wedi bod yn cydweithio dros y ddwy flynedd ddiwethaf i…

Read Article →