Argaeledd cyflenwadau i sefydliadau gwirfoddol sy’n cyflawni dyletswyddau allweddol

Argaeledd cyflenwadau i sefydliadau gwirfoddol sy’n cyflawni dyletswyddau allweddol

Ochr yn ochr â’r GIG a gwasanaethau brys eraill sy’n chwarae rhan allweddol yn ystod yr argyfwng mae elusennau, grwpiau cymunedol a mudiadau gwirfoddol eraill hefyd yn darparu gwasanaethau hanfodol. Rhaid iddynt beidio â mynd yn angof.
Yn anorfod, bydd ar staff a gwirfoddolwyr gyda rhai gwasanaethau angen cyfarpar diogelu personol (PPE) megis masgiau wyneb, dillad diogelu, menig a chynnyrch glanhau. Rhaid i’w gwasanaethau pwysig barhau ond rhaid i ni sicrhau eu bod wedi’u diogelu.

Mae CGGC Cymru yn gweithio’n agos gyda Llywodraeth Cymru er mwyn bod mewn sefyllfa i ddarparu ffyrdd o gyflenwi’r cynnyrch. Mae Llywodraeth Cymru hefyd yn gweithio gyda gwneuthurwyr er mwyn cwrdd â gofynion trwy greu cynnyrch nad ydynt wedi’u creu erioed o’r blaen.

Dywedwch wrthym beth sydd arnoch ei angen
Mae angen i ni wybod pa eitemau hanfodol sydd arnoch eu hangen er mwyn i ni fedru rhoi symiau manwl gywir i wneuthurwyr ac i wirio lefelau cyflenwad a galw. Mae’n bosibl y gallwn hefyd eich hysbysu pa wneuthurwyr sydd â chynnyrch penodol ar gael er mwyn i chi fedru diwallu eich anghenion.

Mwy o Wybodaeth o WCVA

Share