Adult learning Wales Logo

Dyfarniad mewn Ymarfer Gwaith Ieuenctid Lefel 2 : 16 01 18 – 01 05 18

Mewn partneriaeth â Gwasanaeth Ieuenctid Caerfyrddin, mae Addysg Oedolion Cymru (a elwid gynt yn WEA YMCA CC Cymru) yn cynnig cyfle i chi ennill Dyfarniad mewn Ymarfer Gwaith Ieuenctid Lefel 2.  Gwelwch y poster isod am ddyddiadau, amserau a lleoedd.  Os hoffech fynychu’r, llenwch y cais trwy ddilyn y ddolen Google atodedig.

Share