Awel Aman Tawe -Swyddog Datblygu

Awel Aman Tawe -Swyddog Datblygu

Rydym yn chwilio am berson neu ymgeisydd rhannu swydd brwdfrydig, galluog i ymuno â’n tîm bychan a helpu i wneud Castell-nedd Port Talbot yn lle blaenllaw ar gyfer ynni cymunedol.

Mae Awel Aman Tawe yn elusen gofrestredig sy’n datblygu rhaglen o waith i gefnogi adfywio carbon isel. Ariennir y swydd hon trwy’r Rhaglen Datblygu Gwledig yng Nghastell-nedd Port Talbot.

Oriau gweithio:       37.5 awr yr wythnos

Cyflog:                    £27,000 – £34,000 (yn dibynnu ar gymwysterau a phrofiad)

Dyddiad Cau:  27 Gorffennaf 2018       Cyfweliadau: Dydd Gwener 10 Awst 2018

Gellir gweld y disgrifiad swydd llawn yma SwyddogDatblyguAAT

Share