Recriwtio Pwyllgor BBC Plant mewn Angen

Recriwtio Pwyllgor BBC Plant mewn Angen

Mae BBC Plant mewn Angen yn chwilio am Gadeirydd ac aelodau newydd i ymuno â Phwyllgor Cynghori Cymru. Rydym yn croesawu ceisiadau gan wirfoddolwyr sydd am rannu ein hymrwymiad i gefnogi plant a phobl ifanc Cymru i fod yn ddiogel, yn hapus a sicr, ac i gyrraedd eu potensial.

Mae BBC Plant mewn Angen yn newid bywydau plant a phobl ifanc ddifreintiedig ledled y DU. Rydym yn dathlu amrywiaeth ac yn annog ceisiadau o bob rhan o’r gymuned i ymuno â’n Pwyllgor Cynghori. Rydym yn croesawu’n arbennig geisiadau gan y rhai sydd â phrofiad o gefnogi plant a phobl ifanc o: Gymunedau du, Asiaidd, a lleiafrifoedd ethnig; blynyddoedd cynnar, a’r rhai ag anabledd. Rydym hefyd yn annog ceisiadau gan oedolion ifanc neu unigolion a allai fod wedi elwa ar gefnogaeth un o’r prosiectau rydym wedi’i ariannu. Mae hwn yn gyfle gwych i bobl ymroddedig a brwdfrydig gefnogi penderfyniadau BBC Plant mewn Angen.

Er bod hon yn rôl ddi-dâl, cynigir cymorth priodol i alluogi pob ymgeisydd llwyddiannus i gymryd rhan lawn.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma: https://careershub.bbc.co.uk/members/modules/job/detail.php?record=52301

Os oes gennych ddiddordeb ac os hoffech gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Melinda Connelly ar melinda.connelly@bbc.co.uk am sgwrs anffurfiol am yr hyn y mae’r rolau’n ei olygu.

Diolch

Tîm Pudsey

Share