Gyda’n Gilydd

Gyda’n Gilydd

Ymgyrch I Drechu Unigrwydd – Heddiw bydd ein mudiad newydd yn cael ei lansio –Gyda’n Gilydd

Rydym am ysbrydoli miliynau o bobl i gymryd rhan a dathlu’r pethau bychain sy’n dod â ni ynghyd. Ond, mae angen eich help chi.

Gwyliwch a rhannwch ein ffilm newydd sbon.

Facebook
Twitter  
YouTube

Beth arall allwch chi ei wneud?

  • Ymunwch â mudiad Gyda’n Gilydd drwy gofrestru ar http://bemoreus.org.uk/ ac anogwch eraill i wneud hynny hefyd.
  • Rhowch wybod i’ch rhwydweithiau am fudiad Gyda’n Gilydd ac anogwch nhw i gymryd rhan.
  • Rhannwch unrhyw waith rydych yn ei wneud, sydd yn eich barn chi’n dangos gwerthoedd Gyda’n Gilydd. Rhannwch gynnwys sy’n dangos pa mor hawdd y gall pobl gysylltu gan ddefnyddio’r hashnod #GydanGilydd
  • Holwch eich cefnogwyr am awgrymiadau a syniadau o ran sut y gallwn ni i gyd wneud cysylltiadau
  • Rhannwch luniau o enghreifftiau o’ch uwch arweinwyr yn rhannu adegau bychain o gysylltu ag eraill neu farn y bobl fel rhan o Gyda’n Gilydd

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglŷn â Gyda’n Gilydd, e-bostiwch info@bemoreus.org.uk

Beth am fod yn fwy agored. Beth am ddod ynghyd. Beth am fod Gyda’n Gilydd.

Share