Ymgynghoriad y Fframwaith Profedigaeth

Mae Llywodraeth Cymru wedi datblygu Fframwaith Cenedlaethol drafft ar gyfer Darparu Gofal mewn Profedigaeth yng Nghymru (gweler y ddolen we isod) ac mae’n ceisio barn ar sut y gallwn ymateb i’r rhai sydd wedi cael profedigaeth neu sy’n ei wynebu.

https://llyw.cymru/fframwaith-cenedlaethol-ar-gyfer-gofal-profedigaeth

Nod y fframwaith yw cefnogi comisiynwyr a darparwyr i ddeall eu cyfrifoldebau er mwyn sicrhau bod gofal profedigaeth a chymorth o ansawdd uchel yn cael eu darparu’n deg ac yn amserol i’r boblogaeth leol. Mae’r fframwaith yn cynnwys:

  • Safonau profedigaeth cenedlaethol;
  • Enghreifftiau o fodelau presennol o gymorth profedigaeth;
  • Dysgu o Covid-19.

Bydd yr ymgynghoriad cyhoeddus ar y Fframwaith Cenedlaethol drafft ar gyfer Darparu Gofal mewn Profedigaeth yng Nghymru yn agored am wyth wythnos o 22 Mawrth ac yn dod i ben ar 17 Mai 2021.

A fyddech cystal â rhannu hyn gydag eraill a fyddai efallai’n hoffi ymateb.

Share