Geithiwr Chwarae

Geithiwr Chwarae

Geithiwr Chwarae

Yng Nghanolfan Deuluol Betws
14 awr yr wythnos (tan 31ain Awst 2020)
£7399 y flwyddyn (cyflog gwirioneddol)

Yn ofynnol ar gyfer y swydd: lefel 3 perthnasol mewn gofal plant ac â phrofiad o weithio gyda theuluoedd, neu gymhwyster cyfatebol

I gael pecyn cais, danfonwch e-bost at christina@plantdewi.co.uk

Yn amodol ar wiriadau’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd a Geirdaon
Dyddiad cau: Dydd Llun 27ain Ionawr 2020

Share