Gwyliwch rhag y samariad trugarog ffug -Heddlu Dyfed Powys Police

Gwyliwch rhag y samariad trugarog ffug -Heddlu Dyfed Powys Police

Mae ymdrech gymunedol fawr yn digwydd ar hyn o bryd er mwyn helpu pobl mewn angen wrth inni gyd dynnu ynghyd er mwyn mynd i’r afael â #COVID19. Mae hyn yn cynnwys nifer fawr o wirfoddolwyr arbennig sy’n gweithio’n galed drwy helpu pobl â thasgau dyddiol, megis siopa a chasglu presgripsiynau ar eu rhan.

Yna anffodus, mae yna droseddwyr allan yno hefyd a allai gesio cymryd mantais o’r sefyllfa a’r rhai mwyaf agored i niwed yn ein cymunedau.

Mae’n bwysig eich bod chi dal yn wyliadwrus er mwyn osgoi dioddef twyll o’r fath. Dilynwch ein cyngor ni:

• Byddwch yn ymwybodol o bobl sy’n galw’n ddiwahoddiad gan gynnig siopa ar eich rhan neu gyflawni tasgau, gan ofyn am arian ymlaen llaw. Peidiwch â bod ofn gwrthod.

• Os yw’n bosibl, gofynnwch i gymdogion, ffrindiau neu berthnasau helpu â’r tasgau hyn. Gallant adael eitemau ar garreg eich drws er mwyn cadw at yr ymbellhau cymdeithasol a fydd yn ein helpu i drechu’r feirws hwn.

• Os nad yw hynny’n bosibl, cysylltwch â grŵp sefydledig o wirfoddolwyr yn eich cymuned drwy’r cyngor neu un o’r grwpiau cydlynol sydd wedi’u sefydlu. Rydyn ni wedi rhoi rhestr at ei gilydd o ffyrdd y gallwch ddod o hyd i’r rhain isod.

• Os oes gennych amheuon ynglŷn â rhywun sydd wedi cysylltu â chi, neu os ydych chi wedi gweld rhywbeth amheus, dywedwch wrth rywun.

Medrwch roi gwybod i ni am ddigwyddiadau amheus drwy alw heibio i bit.ly/DPPReportOnline, drwy anfon e-bost at contactcentre@dyfed-powys.pnn.police.uk, neu drwy alw 101. Mewn argyfwng – galwch 999.

Share