Eiriolwr Proffesiynol Annibynnol Dwyieithog – Ceredigion

Eiriolwr Proffesiynol Annibynnol Dwyieithog – Ceredigion

EIRIOLAETH GORLLEWIN CYMRU

Rhif Elusen Gofrestredig: 1172200

Mae Eiriolaeth Gorllewin Cymru yn sefydliad elusennol annibynnol dan arweiniad defnyddwyr, sy’n darparu Gwasanaethau Eiriolaeth Annibynnol yng Ngorllewin Cymru.  Mae cyfle cyffrous wedi codi i barhau i ddatblygu gwasanaethau eiriolaeth, ac rydym yn dymuno recriwtio i’r rôl ganlynol:

Eiriolwr Proffesiynol Annibynnol Dwyieithog – Ceredigion

Wedi’i leoli yn Aberystwyth yn bennaf, gan deithio ar draws Ceredigion.

Mae hon yn swydd newydd, sy’n gweithio i EGC ar ran y Bartneriaeth Hyb Cydnerthedd, wedi i gontract 12 mis gael ei ddyfarnu i ddarparu Eiriolaeth Broffesiynol Annibynnol yng Ngheredigion.  Cyfuniad o eiriolaeth 1:1, sesiynau galw heibio a gweithdai datblygu hunan-eiriolaeth a hawliau gofalwyr.

Cyflog:

£25,440 y flwyddyn, cyfwerth â llawn amser, wedi cymhwyso’n Eiriolwr Annibynnol

£22,937 y flwyddyn, cyfwerth â llawn amser, cyn cymhwyso

Oriau:  22 awr yr wythnos i gael eu gweithio’n hyblyg, ddydd Llun i ddydd Gwener.

  • Contract Tymor Sefydlog, o 1 Awst 2019 i 30 Medi 2020, ac mae parhad y swydd yn amodol ar gyllid pellach tu hwnt i 1 Hydref 2020.
  • Darperir cyfnod sefydlu a hyfforddiant helaeth, a bydd gofyn i chi ymrwymo i gwblhau’r Cymhwyster Eiriolaeth Annibynnol.
  • Mae swyddi’n amodol ar wiriadau boddhaol gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd  (DBS).
  •  Mae eich cludiant eich hun yn hanfodol.
  • Mae’r gallu i ddarparu gwasanaeth dwyieithog (ar lafar ac yn ysgrifenedig), yn Gymraeg ac yn Saesneg, yn hanfodol.

Mae swydd ddisgrifiad llawn a phecynnau cais ar gael drwy ein gwefan:

http://advocacywestwales.org.uk/about-us/job-vacancies/

Fel arall, anfonwch e-bost at: admin@advocacywestwales.org.uk

Ffôn: 01437 762935

Dyddiad Cau:  4yh., ar ddydd Llun 8 Gorffennaf 2019.

Share