Cronfa Fuddsoddi Fferm Wynt Gorllewin Coedwig Brechfa

Cronfa Fuddsoddi Fferm Wynt Gorllewin Coedwig Brechfa

Mae innogy wrthi’n adeiladu Fferm Wynt Gorllewin Coedwig Brechfa.   Yn ystod tymor y Gwanwyn 2018, pan fydd y fferm wynt yn gwbl weithredol, bydd cronfa gymunedol gwerth £459,200 y flwyddyn ar gael.  Caiff cyllid ffermydd gwynt eu defnyddio i gefnogi prosiectau lleol a gall hynny wneud gwahaniaeth gwirioneddol i’r cymunedau sy’n agos i’r safle.

Fe hoffen ni rannu ein cynlluniau ar gyfer y gronfa gyda chi ac fe fydden ni wrth ein bodd yn clywed eich barn.  Os gwelwch yn dda, llenwch holiadur hwn erbyn 15 Rhagfyr 2017.

Os hoffech chi drafod hyn ymhellach, dewch draw i gwrdd â ni mewn sesiwn galw heibio:

Pafiliwn/Neuadd Bentref Pencader, ddydd Mawrth 21 Tachwedd rhwng  4y.p – 7y.p         
Neuadd Eglwys Brechfa, ddydd Mercher 22 Tachwedd rhwng 4y.p – 7y.p

Fferm Wynt Gorllewin Coedwig Brechfa  Ymgynghoriad y Gronfa Fuddsoddi Ranbarthol

http://www.cavs.org.uk/wp-content/uploads/2017/11/BFW-Regional-Fund-Consultation-Cymraeg.pdf

Share