Cronfa Gymunedol Fferm Wynt Coedwig Brechfa – Rheolwr Y Gronfa Gymenedol

Cronfa Gymunedol Fferm Wynt Coedwig Brechfa – Rheolwr Y Gronfa Gymenedol

Rydym yn edrych i gyflogi unigolyn brwdfrydig i lenwi’r swydd ganlynol.

Rheolwr y Gronfa Gymunedol (22.5 awr/wythnos) £32k pro rata: Mae hwn yn gyfle cyffrous i reoli Cronfa Gymunedol Fferm Wynt Coedwig Brechfa. Deiliad y swydd fydd prif lysgennad y gronfa yn lleol a bydd yn sicrhau bod gan y gymuned leol gefnogaeth gyson a hygyrch i’w harwain drwy’r broses ymgeisio am grantiau. Dylai ymgeiswyr ddangos lefel dda o addysg a phrofiad blaenorol o reoli cronfa gymunedol neu brofiad o’r broses o ariannu grantiau. Yn ddelfrydol, bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn ddwyieithog ond nid yw’n hanfodol.

Y mae Antur Teifi yn cynnig amodau gwaith atyniadol iawn.

Am fanylion cyswllt, manylion llawn y swydd a ffurflen gais cysylltwch â Marion Morris ar 01239 710238 neu mmorris@anturteifi.org.uk Noder bod angen i chi gwblhau ffurflen gais er mwyn cael eich ystyried ar gyfer y swydd.

Os hoffech y wybodaeth mewn print bras yna cysylltwch â ni. Rydym yn gyflogwr a darparwr gwasanaeth cyfle cyfartal.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 5pm 6.7.18

http://www.anturteifi.org.uk/working-for-antur-teifi/vacancies/?lang=cy

Share