Fforwm Mynediad Lleol Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog

Fforwm Mynediad Lleol Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn hysbysebu ar hyn o bryd am unigolion addas i ymgeisio i fod yn aelodau o Fforwm Mynediad Lleol Bannau Brycheiniog (y Fforwm), ar gyfer ardal gyfan y Parc Cenedlaethol. Byddwn yn penodi rhwng 12 a 22 o aelodau i’r Fforwm. Swyddogaeth y Fforwm Mynediad Lleol yw cynghori ar sut i wella mynediad cyhoeddus i dir yn yr ardal at ddibenion hamdden awyr agored a mwynhad o’r ardal. 21 Hydref 2017 yw’r dyddiad cau ar gyfer ceisiadau ac rydym yn disgwyl y bydd cyfarfod cyntaf y Fforwm yn cael ei gynnal am 2pm ar 16 Tachwedd 2017.

Mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn awyddus iawn i gael aelodaeth gytbwys o unigolion â chanddynt amrywiaeth o ddiddordebau a/neu arbenigedd yn yr ardal leol.  Gan hynny, ysgrifennaf i ofyn i chi dynnu sylw eich aelodau neu gyfranogion at y wybodaeth hon a gwahodd unigolion â phrofiad perthnasol i ymgeisio i fod yn aelodau o’r Fforwm.  Byddem yn hapus i anfon ffurflenni cais ychwanegol os bydd angen.

Rydym yn arbennig o awyddus i glywed gan unigolion sydd â phrofiad o faterion anabl.

Rhaid i mi bwysleisio y caiff ymgeiswyr eu penodi ar eu haeddiant arbennig eu hunain fel unigolyn ac nid fel cynrychiolydd sefydliad penodol ac ni ddylid dehongli’r gwahoddiad hwn fel cynnig o le ar y Fforwm.

Ceir ffurflenni cais a gwybodaeth bellach ar wefan Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog neu drwy gysylltu’n uniongyrchol â Richard Ball neu Lisa Lloyd.

richard.ball@beacons-npa.gov.uk       lisa.lloyd@beacons-npa.gov.uk

Share