Ewch Ar-lein -Beitiau a Brathiadau!

Ewch Ar-lein -Beitiau a Brathiadau!

Wedi’i ddwyn i chi gan Fforwm 50+ Sir Gaerfyrddin, Cyngor Tref Caerfyrddin a Dr Mz

am 2:30 ddydd Gwener 18 Hydref 2019
yn Dr Mz -Y Clubhouse, Friars Park, Caerfyrddin SA31 3AN.

Te prynhawn yw’r brathiadau ond rhan hwyliog y prynhawn yw’r bytes – term cyfrifiadurol am ddarnau bach o wybodaeth.

Bydd rhai pobl ifanc o gwmpas i ddangos i bobl hŷn sut i wneud pethau ar ffôn clyfar, llechen neu gyfrifiadur. Mae’r bobl ifanc hyn wedi’u hyfforddi’n arbennig ar gyfer hyn gan Gymunedau Digidol Cymru fel y gallant ddangos i CHI faint y gallwch ei gael o ddefnyddio’r dyfeisiau gwych hyn.

Er enghraifft, a oeddech chi’n gwybod bod ffyrdd syml o gael galwadau ffôn rhyngwladol AM DDIM i’ch ffrindiau a’ch teulu dramor ar unrhyw adeg o’r dydd ac unrhyw ddiwrnod o’r wythnos?

Dewch i’r sesiwn galw heibio anffurfiol hon i ddarganfod mwy am fyd newydd o gyfleoedd nad ydych chi wedi dod ar eu traws eto.

Darganfyddwch y wybodaeth sydd ar gael ar-lein, sut i wneud eich siopa, cadwch mewn cysylltiad â ffrindiau, gwelwch rannau o’r byd nad ydych wedi ymweld â nhw. Mae’n lle anhygoel.

Rhowch wybod i ni eich bod chi’n dod draw trwy ffonio 01267 224692
neu trwy e-bostio carmarthenshire50@gmail.com erbyn Hydref 17eg 2019. Gallwch hefyd ymweld â’r wefan gan ddefnyddio’r ddolen isod.

» Wythnos Ewch Ar-lein

Am ragor o wybodaeth am y Fforwm 50+ ewch i’r wefan neu dilynwch y Fforwm ar gyfryngau cymdeithasol.

Share