Caer Las – Swyddi Gweithwyr Cymorth

Caer Las – Swyddi Gweithwyr Cymorth

Gweithwr Cymorth – Llanelli

Gweithwr Cymorth – Caerfyrddin *

Gweithwr Cymorth – Encil

Cynorthwy-ydd Cymorth TG

 * Am fwy o wybodaeth, dewch i ein DIWRNOD AGORED ar ddydd Gwener, 3ydd Tachwedd 10 am – 3 pm yng Nghartref Cynnes, Heol Llansteffan, Tre Ioan, Caerfyrddin SA31 3NQ (For further information please contact Nicola Hayden, Senior Support Worker at Nicola.hayden@caerlas.org or telephone the office on 01267 487690)

Dyddiad Cau: dydd Iau 9fed Tachwedd erbyn hanner dydd

Am fwy o wybodaeth ewch i wefan Caer Las

 

Share