Cam Nesa

Cam Nesa

Oed 16 – 24 ac nid mewn swydd, addysg na hyfforddiant?  Cam Nesa Yma yn help chi.
“Cefnogaeth i newid eich byd,ac i symud ymlaen, cam wrth gam”.

Beth yw Cam Nesa?
Prosiect Ewropeaidd yw Cam Nesa sy’n gweithio gyda phobl ifanc rhwng 16 – 25 oed sydd yn NEET (ddim mewn swydd, addysg na hyfforddiant).
Gall ein staff cymwys weithio gyda chi fel unigolyn i helpu chi fagu hyder a chewch gymorth emosiynol yn ogystal.  Gydag amser cewch help i ymgeisio am swydd, neu ddilyn cwrs addysg neu hyfforddiant.
Staff Cam Nesa
Mae ein tîm o staff proffesiynoll yn cynnwys:

• Gweithwyr Cymorth Ieuenctid Ôl-16
• Gweithiwr Cymorth Iechyd Emosiynol
• Gweithwyr Cymorth Pobl Ifanc gydag Anhwylder y Sbectrwm Awtistig

Cysylltwch â
Cam Nesa
Adeilad 2 Parc Dewi Sant
Heol Ffynnon Job
CAERFYRDDIN
SA31 3HB

01267 246699 neu 246661

camnesa@sirgar.gov.uk

Share