Grŵp Iechyd a Lles Sir Gâr

Grŵp Iechyd a Lles Sir Gâr

Cyfarfod Zoom

Grŵp Iechyd a Lles y Trydydd Sector Sir Gâr

Dyma gyfle i sefydliadau rannu profiadau a syniadau a thrafod unrhyw faterion sy’n effeithio arnyn nhw yn ystod yr argyfwng hwn

Nodau’r rhwydwaith hwn yw

  • caniatáu i sefydliadau’r 3ydd Sector (sy’n gweithio ym maes iechyd a lles) gefnogi gweithrediad Cynllun Llesiant Sir Gâr
  • dolen i waith CUSP
  • rhannu gwybodaeth am yr hyn sy’n digwydd ym maes iechyd a lles yn Sir Gaerfyrddin

Anfonir dolen Zoom atoch wrth archebu’ch lle

Cofrestrwch ar Eventbrite: https://www.eventbrite.co.uk/e/camarthenshire-health-and-well-being-group-grwp-iechyd-a-lles-sir-gar-tickets-111636441602

neu cysylltwch jackie.dorrian@cavs.org.uk

Share