Swyddog Lleihau Carbon

Swyddog Lleihau Carbon

Swyddog Lleihau Carbon

£34,788 – £38,813 (Gradd J)

Gwnaeth Cyngor Sir Caerfyrddin ddatgan argyfwng hinsawdd ym mis Chwefror 2019 ac ymrwymodd i fod yn awdurdod lleol carbon sero-net erbyn 2030.

Mae’r swydd newydd hon yn rhan o dîm ymroddedig yn Adran y Prif Weithredwr sy’n arwain ar yr agenda carbon sero-net. Bydd y swydd yn canolbwyntio ar faterion lleihau carbon gan gynnwys mynd ati’n flaenweithgar i nodi cyfleoedd ar gyfer prosiectau ynni adnewyddadwy/effeithlonrwydd ynni a chefnogi eu gweithrediad.

Dylai ymgeiswyr feddu ar gymhwyster priodol perthnasol sy’n ymwneud ag ynni/amgylchedd yn ogystal â phrofiad o weithredu’n llwyddiannus brosiectau ynni.

Dyma gyfle cyffrous i rywun sydd â’r dyhead i wneud gwahaniaeth.

Mae angen Cymraeg llafar i gyflawni’r swydd hon. Gellir estyn cymorth ar ôl y penodiad i gyrraedd y lefel hon.

Am drafodaeth anffurfiol cysylltwch ag Kendal Davies 01267 228351 / jkdavies@carmarthenshire.gov.uk

Manylion pellach ar gael trwy’r ddolen uchod.

Share