Care First – rhaglen cymorth gweithwyr (EAP)

Care First – rhaglen cymorth gweithwyr (EAP)

Bydd rhaglen cymorth gweithwyr (EAP) a ariennir gan Lywodraeth Cymru ar waith o 4ydd Rhagfyr, gan gynnig ystod o gefnogaeth llesiant i’r rheini a gyflogir yn y gweithlu gofal cymdeithasol yn y sectorau preifat a gwirfoddol yng Nghymru gan gynnwys cynorthwywyr personol.

Mae’r wybodaeth hefyd yn dangos i chi syt i gyrchu’r gwasanaethau am ddim a sut mae’r broses yn gweithio, gan gynnwys sut mae’ch cyfrinachedd yn cael ei gynnal.

Poster

Cyfrinachedd

Taflen wybodaeth

Poster Coeden

www.care-first.co.uk/

Gall Care First eich helpu gydag ystod eang o faterion gwaith, teulu a phersonol. O gydbwysedd bywyd a gwaith i wybodaeth gofal plant, perthnasoedd i faterion yn y gweithle, iechyd a lles.  Gadewch i’ch EAP eich cefnogi i ddelio â materion sy’n effeithio ar bob un ohonom ar ryw adeg yn ein bywydau.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, e-bostiwch EAPqueries@socialcare.wales

Share