2 x Gweithiwr Allgymorth Gofalwyr

2 x Gweithiwr Allgymorth Gofalwyr

Gweithiwr Allgymorth Gofalwyr

Parhaol – 22.5awr yr wythnos Graddfa Gyflog NJC 8 – £ 19,945 pro rata y flwyddyn

Mae Gweithwyr Allgymorth Gofalwyr yn darparu gwybodaeth a chefnogaeth un i un  sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn i alluogi gofalwyr i reoli’n well yr effaith o’u rôl ofalu.

Mae’r swydd hon yn gofyn am wiriad DBS manwl.

  • Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 12.00 yh 14eg o Ebrill 2021
  • Bydd y cyfweliadau ar 19eg o Ebrill 2021

Ar gyfer ymholiadau ffoniwch: 0300 0200 002

Am becyn cais ewch i’n gwefan: www.ctcww.org.uk

Share