Hysbyseb Swydd

Hysbyseb Swydd

Teitl swydd:                Rheolwr Gwasanaeth Gwybodaeth Gofalwyr

Lleoliad:                       Y Palfau, Llanelli

Yn atebol i:                  Rheolwr Datblygu Gwasanaeth

 Cyflog:                         £ 25,463 – £ 27,358 pro rata y flwyddyn  yn ddibynnol ar brofiad 

Oriau:                           37 awr yr wythnos

Mae Gwasanaeth Gwybodaeth Gofalwyr Sir Gaerfyrddin yn darparu gwybodaeth, cyngor a chymorth am ddim a chyfrinachol i ofalwyr ledled y sir. Mae’r gwasanaeth yn cynhyrchu ac yn dosbarthu gwybodaeth mewn amrywiaeth eang o fformatau, gan ddarparu cefnogaeth un-i-un drwy’r gwasanaeth allgymorth, i sicrhau bod Gofalwyr yn ymwybodol o’r gefnogaeth

Rydym yn awyddus i recriwtio Rheolwr Gwasanaeth Gwybodaeth i Ofalwyr i

  • meddu ar gymwysterau a phrofiad o fewn y maes gwaith perthnasol hwn
  • gweithredu fel pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer ein Gofalwyr a’n rhan ddeiliaid allweddol
  • datrys ymholiadau yn unol â safonau a gweithdrefnau cytunedig
  • bod â phrofiad o fewnbwn data a’r gallu i ddarparu gwybodaeth ystadegol gywir a chynhyrchu adroddiadau yn ôl yr angen
  • meddu ar lefel uchel o sgiliau TG (byddai’n fantais cael gwybodaeth uwch o Word, Excel, Publisher)
  • arwain a chymell ein tîm ymroddedig yn llwyddiannus, gan ddarparu goruchwyliaeth effeithiol, ymarfer myfyriol a chyfarfodydd tîm gyda staff.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau 12 yp dydd Gwener 24 Awst 2018

Dyddiad cyfweld i’w gadarnhau

 Am ragor o wybodaeth ynglŷn â’r swydd, cysylltwch â Alison Harries neu Jo Silverthorne 01554 754957

For an application pack please contact Chelsey James on 01554 754957 or email chelsey@carmarthenshirecarers.org.uk

Share