Rheolwr Gwasanaeth Gwybodaeth i Ofalwyr

Rheolwr Gwasanaeth Gwybodaeth i Ofalwyr

Teitl y Swydd:             Rheolwr Gwasanaeth Gwybodaeth i Ofalwyr

 Lleoliad:                       Y Palms, Llanelli

 Atebol i:                        Rheolwr Datblygu’r Gwasanaeth

 Cyflog:                         £24,717 y flwyddyn

 Oriau:                           37 awr yr wythnos

Mae Gwasanaeth Gwybodaeth i Ofalwyr Sir Gaerfyrddin yn cynnig gwybodaeth, cyngor a chymorth, di-dâl a chyfrinachol, i Ofalwyr ar draws y Sir. Mae’r gwasanaeth yn paratoi a dosbarthu gwybodaeth ar amrywiaeth eang o fformatau, ac mae’n darparu cymorth un ac un trwy’r gwasanaeth allgymorth, i sicrhau bod Gofalwyr yn ymwybodol o’r cymorth sydd ar gael iddyn nhw a’r bobl sy’n derbyn gofal.

Rydym yn dymuno recriwtio Rheolwr brwdfrydig ac ymroddgar, i arwain ein tîm ymrwymedig a llenwi’r swydd tra bo deiliad presennol y swydd ar secondiad am 12 mis.

Fe fydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gymwys o fewn y maes gwaith perthnasol ac fe fydd ganddo / ganddi brofiad o reoli tîm.

Dyddiad Cau ar gyfer derbyn Ceisiadau

12yh ar ddydd Gwener y 7fed o Orffennaf 2017

 Dyddiad y Cyfweliadau – Dydd Iau 20ain o Orffennaf 2017

 Os am wybodaeth bellach am y swydd, cysylltwch â

Joanne Silverthorne ar 0300 0200 002.

Fe fydd angen i unrhyw secondiad i gael ei gymeradwyo gan eich cyflogwr presennol.

Os am becyn cais, cysylltwch â Chelsey James ar 01554 754957

neu e-bostiwch chelsey@carmarthenshirecarers.org.uk

Share