Diwrnod Hawliau Gofalwyr 2020  Rhaglen Gweithgareddau

Diwrnod Hawliau Gofalwyr 2020 Rhaglen Gweithgareddau

Diwrnod Hawliau Gofalwyr 2020:
Rhaglen Gweithgareddau Sir Gaerfyrddin

Tachwedd 23 -26

Ewch i’r rhaglen

Sylwch:

  • Mae’r sesiynau lles a hyfforddi ar gyfer gofalwyr sy’n byw yn Sir Gaerfyrddin,
  • Mae’r cyflwyniad gan yr Athro Luke Clements ar ‘Hawliau Gofalwyr a’r Gyfraith’ hefyd ar gael yn agored i staff a’r boblogaeth ehangach a hoffai ennill gwybodaeth bellach neu sydd â diddordeb mewn cefnogi a hyrwyddo hawliau gofalwyr.

Gwybodaeth ddefnyddiol arall:

Grant Newydd i Ofalwyr  gan Lywodraeth Cymru

Newyddion Gofalwyr Sir Gaerfryddin Gaeaf 2020

www.carmarthenshirecarers.org.uk

Share